1. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Až do poloviny září je v kodaňském Danish Architecture Center otevřena výstava Awake s podtitulem Architecture and Senses. Architekti z ateliéru 3XN GXN na prostřednictvím několika rozmanitých instalací ukazují základní koncepty prostoru. Používají přitom různé materiály a formy, snaží se působit na smysly návštěvníků.

„Do architektury vnášíme sami sebe, naplňujeme prostor atmosférou – ale architektura má svůj vlastní děj. Prostor vám může naznačovat, co máte dělat: skákat nebo křičet, pohybovat se rychle nebo pomalu, být aktivní nebo odpočívat, být ve střehu nebo uvolněný, držet se stranou nebo zaujmout ústřední postavení,“ uvádí kurátoři výstavy.

„Instalace v rámci výstavy Aware představují některé ze základních konceptů prostoru: ne cihly, beton nebo ocel, ale vztahy mezi těly a prostorem, mezi prostorovou atmosférou a lidskými emocemi. Aware vás vybízí k prozkoumání a zamyšlení nad vaším prožíváním prostoru, k proniknutí do principů chování, které stojí za architekturou, a jejich transformačního potenciálu,“ dodávají.

Cílem instalací je vyvolat v návštěvnících zájem o architekturu jinak, než jaký doposavad měli. Mají se zamyslet nad otázkami skrytými pod povrchem a to především nad emocemi vyvolanými architekturou. Mohla by architektura zlepšit kvalitu každodenního života? A nestačí málo?

Čtěte další články na téma výstavainstalace

Foto: Rasmus Hjortshoj
Zdroj: Danish Architecture Center