19. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Přírodní útvar Kamencové jezero je unikátní vodní plochou stojící na okraji města Chomutov. Pro svou skvělou vodu, která zde vznikla zatopením dolu na kamencové břidlice je vyhledávanou rekreací nejen místními. Je totiž jediné svého druhu na světě. Areál se nyní dočkal první fáze rekonstrukce a modernizace. Vznikla zde parkovací stání, několik menších budov včetně vstupních objektů, toalety, úpravy pláží i prostranství.

„Projekt řeší jeho dlouhodobou obnovu a rozvoj. Realizace bude postupná v několika fázích. Stavby prostoru vstupu z Přemyslovy ulice s městskou pláží a vstupu z Mostecké ulice byly dokončeny v roce 2023. Odstraňujeme bariéry, propojujeme místa a aktivity. Jednotlivé části areálu a okolí se dlouho vyvíjely bez jednotné koncepce. Provozy se často spíše navzájem ruší, než aby fungovaly v symbióze,“ uvádí autoři z ateliérů Refuel a KAP, kteří navrhovali různé typy veřejných prostorů od celodenně přístupných až po prostory areálu s pravidly a otevírací dobou.

„Zjednodušujeme provoz a propojení tak, aby na sebe jednotlivé části a provozy navazovaly, navzájem se podporovaly a vytvářely jednotný celek. Zároveň se snažíme dát novou náplň místům, která dnes leží mimo dění. Vytváříme kvalitní veřejný prostor. Přetváříme parkoviště, neurčité a zbytkové plochy na polyfunkční veřejný prostor. Ten nabízí množství aktivit pro rozdílné skupiny obyvatel,“ dodávají s tím, součástí první fáze byla i rekonstrukce historických objektů a odstranění nevhodných vrstev původních přístaveb.

Na celém projektu je skvělý jednotný nadčasový design všech staveb a prvků, který je sice současný, ale nadčasový a jistě bude stejně působivý i za mnoho let. Příjemná je kombinace materiál jako je žula, dřevo jako oblad staveb s plochou střechou, vzdušné ploty, výsadba stromů i lavičky z kusů velkých kmenů. Samozřejmě by se dalo i něco vytknout a to třeba parkování na trávě, kterou bude velmi těžké udržovat v zelném stavu nebo třeba vydlážděné prostranství před areálem s jediným stromem. To jsou však lehce řešitelné věci k jinak fantastickému a vzorovému počinu.

Čtěte další články na téma Chomutovbazén

Foto: Kamil Saliba
Zdroj: RefuelKAP atelier