26. června 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V srdci Prahy na Velkopřevorském náměstí najdeme Malý Buquoyský palác, jehož první zmínky se datují do 16. století. Za svou existenci zažil jistě mnoho rekonstrukcí, kdy poslední byla v 90. letech. Necitlivé zásahy byly nyní odstraněny a historické i cenné budově byla navrácena její původní krása. Interiér se stal příjemnou fúzí historie se současnými požadavky na bydlení. Překvapením interiéru jsou barvy.

„Hledám balanc mezi historií a soudobými architektonickými vstupy. To vše v úzké debatě s diplomatickým servisem, památkáři a projekční firmou. Přicházím s tématy komplexních zásahů, trvám na důležitosti zapracování detailů, vzorků, prověření historických postupů. Snažím se navrhovat řešení jednoduše, ale nehledám nejjednodušší cesty. Učím se diplomatickému řemeslu přímo od zadavatele tj. diplomatického servisu a v roli architekta se stávám někdy mediátorem a jindy motivátorem jednotlivých profesantů,“ uvádí k procesu rekonstrukce autorka Tereza Scheibová z ateliéru CollColl.

„Trvám na nekonečném vzorkování a řemeslně správně dokončených detailech, které byly mnohdy pro zaběhlou stavební firmu nevšední. Počáteční nervozitu střídá vnitřní klid a já se těším na každý další stavební adrenalin. Učím se držet daného budgetu v rámci možností změnových listů. Z napjatého prostředí se postupně stávají příjemně strávené společné dny na stavbě. Po třech letech práce se do paláce stěhují první zahraniční diplomaté,“ dodává.

Asi největším překvapením projektu není původní krása klenutých stropů, podlah, omítek nebo dřevěných trámů, ale příjemně řešená vestavba současných interiérů do takto citlivé památky. Jednotlivé byty či spíše apartmány hýří barvami a to konkrétně zelenou a růžovou. Nechybí příjemné řešení koupelen se současnými zařizovacími předměty. Na projektu je vidět, že interiér nemusí odrážet historii budovy svou dodatečnou zdobností, kterou přináší již samotná budova.

Čtěte další články na téma bydlenírekonstrukce

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: CollColl