13. května 2011 –– architektura –– Václav Cimbál

Rekonstrukce paláce Aiete ve španělském městě San Sebastian je důkazem, že moderní a historické architektonické formy nemusí být v neslučitelném protikladu. Ukazuje, že potřebu ochrany památek a potřebu artikulace současného životního stylu soudobou architekturou lze tvůrčím způsobem skloubit. Jako takový může být palác Aiete vzorem pro české architekty a památkáře a jejich často nesmiřitelné debaty.

Město San Sebastian leží na pobřeží atlantského oceánu v severním Španělsku a bylo založeno roku 1180. Palác Aiete založil roku 1878 vévoda Bailen, jako místo pobytu významných politických osobností. Pobýval zde Alfonso XII. a královna Maria Cristina. V roce 1940 koupilo palác město a nabídlo jej generálovi Frankovi, který zde žil do roku 1975. V tomto roce byl palác se zahradami otevřen veřejnosti.

Přestavba, která rozšiřuje dosavadní funkci paláce jako sídla Institutu pro lidská práva o funkci kulturní, spočívá v rekonstrukci stávající budovy a ve výstavbě budovy nové. V rámci přestavby bylo nutné vyvážit funkce objektu tak, aby zůstala zachována hodnota historické stavby. Kromě zachování její hodnoty bylo nutné nalézt takové uspořádání, které umožní nezávislý provoz obou institucí. To si vyžádalo přestěhování Institutu do přízemní části paláce. Část věnovaná kultuře je pak schodištěm propojena s novým, zčásti zahloubeným objektem.

Nová stavba je určena především kulturním účelům. Objekt je částečně zahlouben, což umožnilo zachovat palácové zahrady a vizuální vtah mezi městem a palácem. Upozadění nového objektu nebylo dosaženo pouze zahloubením, ale také záměrným užitím vysoce abstraktních forem, které nekonkurují bohaté zdobnosti historického paláce. Abstraktní formy i užité materiály však jasně deklarují příslušnost k počátku 21. století. A právě v tom spočívá síla přestavby. Nový objekt je vnitřní komunikací přímo propojen s kultuře určenými prostorami původní budovy.

Studio Lazkano Abadías Architects bylo založeno v roce 2002 se sídlem V San Sebastian. Orientuje se na architektonické i urbanistické projekty. V roce 2007 bylo založeno, společně s Miriam Liškovou a Michalem Sulem, přidružené studio LLSA Arquitectos, které má na starosti rozvojové projekty ve východní Evropě.

Foto a zdroj: Lazkano Abadías Architects