6. srpna 2012 –– architektura –– Michaela Kubinová

Architektura Buenos Aires je tvořena několika různými styly, které městu propůjčují neobvyklou krásu. S vědomím této různorodosti pracovali také Shelby Ponce a Eduardo Ponce. Dvojice architektů ze Spojených států amerických dokázala nejlépe vyhodnotit urbanistické i kulturní podmínky argentinského hlavního města a navrhnout do jeho centra muzeum s významným veřejným výstavním prostorem.

Architektům se zvednutím obou stran hmoty muzea podařilo vytvořit nábřežní umělecké zahrady, v rámci celého města velmi důležitý kulturní a veřejný prostor. Zahrady umožňují především instalaci venkovních výstav a pořádání kulturních akcí. Sami autoři připomínají, že nechtěli vytvořit pouze introvertní budovu, prostor pro uložení uměleckých děl, jakým muzea často jsou. Bylo pro ně důležité navrhnout stavbu zcela propojenou a komunikující se svým okolím.

Nové muzeum je uspořádáno ve vrstvách, aby mohlo nabídnout co nejpříznivější podmínky pro každý druh umění. V přízemí se budou konat už zmíněné kulturní akce a výstavy, jež budou moci díky uspořádání stavby přesahovat z interiéru také na venkovní prostranství. Druhé a třetí podlaží bude věnováno performance, digitálnímu a sochařskému umění a umění citlivé na přímé světlo bude umístěno do podlaží čtvrtého.

Konstrukce je navržena tak, aby bylo možné využít co nejvíce podlažní plochy k výstavám. Zároveň vytváří několik otevřených a velmi flexibilních galerií, jež jsou v muzeích současného umění už tradičně používány. Nepříliš častá je však velká terasa, která umožňuje instalaci dalších uměleckých děl do exteriéru a mimo jiné návštěvníkům nabízí nevšední pohled na město a řeku. Kombinací velkých výstavních hal a galerií, konstrukčních prvků a polopropustné fasády vznikl impresivní prostor plný průhledů.

Druhé místo v soutěži získali uruguayští architekti Matías Pereira a Marco Podestá se svým návrhem v podobě nového okna Buenos Aires, otevřeného směrem k řece, které by fungovalo jako kontaktní bod mezi centrem města a nábřežím. Jako třetí se umístili japonští studenti Omura Takuya a Aoyama Takahiro, kteří navrhli větší množství výstavních prostorů s rozdílnou velikostí i atmosférou v několika úrovních.

Čtěte všechny články na téma muzeumArgentina

Foto a zdroj: AC-CA