1. března 2013 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na západě Francie u vesničky Montignac vyroste nové návštěvnické centrum jeskyně Lascaux, která je známá svými malbami a rytinami z období asi 15 700 let před našim letopočtem. Moderní budovu, zapuštěnou z části do země, navrhli architekti ze Snøhetta spolu s Casson Mann a Duncan Lewis. Futuristickými technologiemi nabitá expozice očekává 400 000 návštěvníků ročně.

Novodobá historie jeskyně Lascaux se začala psát v roce 1940, kdy byla náhodou objevena. Archeologický průzkum odhalil 150 metrů stěn chodeb se zhruba 150 malbami a více než 15 000 skalními rytinami. Realistická vyobrazení především zvířat začalo být návštěvnicky atraktivní, proto byla jeskyně upravena a v roce 1948 zpřístupněna veřejnosti. Okolo 1 200 návštěvníků denně se však začalo na malbách neblaze podepisovat. Jeskyně tak byla v roce 1963 uzavřena, zrestaurována a v roce 1983 otevřena její nedaleká věrná kopie Lascaux 2. Vzniklo i Lascaux 3 jako putovní výstava.

V roce 2009 bylo rozhodnuto o zbudování nového moderního návštěvnického centra nedaleko jeskyně s názvem Lascaux 4. Nyní byli jako vítězové mezinárodní architektonické soutěže vybráni norští architekti ze studia Snøhetta, kteří navrhli nízkou klikatou budovu zapuštěnou z velké části pod zemský povrch. Studio na projektu spolupracovalo se studii Duncan Lewis a na expozici především s Casson Mann. Výstavní část by měla být rozdělena na několik zón, chybět by neměly napodobeniny, přednáškové sály a reálné ztvárněné některých částí jeskyní. Zvláštní pozornost byla věnována realistickému vzezření expozice.

Plánováno je i použití moderních technologií jako dotykových průvodců s baterkami, fungující i jako interaktivní ovladače multimediálně řešených exponátů. Celková užitná plocha je plánována na 8 605 metrů čtverečních, z toho 1 600 metrů čtverečních bude věnováno napodobeninám. Realizace byla odhadnuta na 50 milionů eur, tedy asi 1,3 miliardy českých korun. V rozpočtu státu bylo zatím nalezeno jen 15 milionů eur, zbylé investice jsou očekávány z fondů. Po dokončení v roce 2015 nebo 2016 je plánován vyšší zájem o expozici ze současných 250 000 lidí ročně až na 400 000 návštěvníků ročně.

DesignVid.cz nabízí video Nahlédněte do plánovaného centra jeskyně Lascaux 4

Čtěte všechny články na téma muzeum

Foto a zdroj: Snøhetta, Casson MannDuncan Lewis