21. dubna 2013 –– architektura –– Marek Prokůpek

V Chrudimi se v loňském roce rozjel projekt na zlepšení veřejného prostoru, konkrétně byla snaha vyřešit problém s kontejnery na odpady. Tohoto nelehkého úkolu se ujali studenti Fakulty architektury pražské techniky a díky vítěznému návrhu se podařilo změnit prostor pro nevzhledné kontejnery v kvalitní jednotný městský prvek.

S nápadem změnit zastřešení pro kontejnery na tříděný a směsný odpad přišlo vedení města Chrudim, při rekonstrukci odpočinkových míst ve městě si povšimli, jak kontejnery kazí celkový dojem z městské krajiny. Proto se zastupitelé rozhodli oslovit Fakultu architektury ČVUT s úkolem vytvořit zázemí pro kontejnery, které by zapadalo do městského prostředí a tvořilo s ním celek.

Tento specifický úkol byl svěřen studentům druhého ročníku v ateliéru Patrika Kotase v letním semestru roku 2012. Zadání od města bylo relativně volné, zázemí pro kontejnery mělo splňovat jen následující požadavky: využití libovolného materiálu, jednoduchý nápad s jednoduchou údržbou, zázemí bez zastřešení a bez osvětlení. Zároveň bylo přislíbeno, že vítězný návrh bude skutečně realizován.

Studenti celý semestr pracovali na návrzích kontejnerového stání, z vytvořených návrhů udělal prvotní selekci vedoucí ateliéru architekt Kotas, když vybral jedenáct různorodých řešení, která putovala k dalšímu výběru ke komisi složené ze zástupců města Chrudim, ti vybrali tři návrhy. O finálním vítězi rozhodli sami obyvatelé města, kteří mohli hlasovat prostřednictvím internetu, SMS zpráv, nebo pomocí hlasovacích lístků.

Všechny vybrané návrhy splňovaly zadání a nabízeli originální řešení, ale tříkolovým výběrem prošel vítězný návrh studenta Michaela Kohouta. Jemu se podařilo vytvořit unikátní tvar vycházející ze základního tvaru kvádru, který je však modifikován, jakoby do něj někdo strčil. Kontejnery jsou zakryty bílými latěmi a téměř celý kvádr lemuje zelený pruh. Nejdříve byl vítězný návrh umístěn na tři zkušební místa po městě a následně bude implementován po celém městě. Vznikne tak nový jednotný městský prvek, který souzní s architekturou města a nahradí nevzhledné přístřešky z pletiva a vlnitého plechu.

Čtěte všechny články na téma Česká republika

Foto a zdroj: ČVUT a Michael Kohout