18. dubna 2014 –– architektura –– Jana Pokorná

Nizozemská architektonická kancelář NL Architects se dostala do finále soutěže o návrh nové budovy design muzea a filmového centra ArtA v Arnhemu. Projekt je navržen jako kaskáda, která se zvedá směrem k řece Rýn. Návštěvníkům tak nabízí dva možné přístupy do objektu – zeleným parkem na střeše objektu či na úrovni terénu přes centrální náměstí.

Ve městě Arnhem tak možná vyroste multifunkční budova, v jejím nitru bude vybudována galerie, muzeum i kinosál. Zelená kaskádová střecha s parkovou úpravou nabízí návštěvníkům jiný pohled na řeku a okolí. Veřejným prostředníkem je Art náměstí, kam se dostane návštěvník po terénu. Je jakýmsi rozhraním mezi městem a budovou, stejně jako muzeem a filmovým sálem.

Dispoziční řešení objektu je volné a vybavení plně variabilní, přechody jednotlivých funkcí objektu jsou plynulé. Kino je situováno pod terénem, návštěvník k němu sestupuje jakýmsi tunelem, což umocňuje jeho dojem z prostoru. Symbolem kina je prominentní sál připomínající lávovou lampu.

Park na střeše kaskádové hmoty s několika úrovněmi funguje jako relaxační místo a prostor volnočasových aktivit. Je inspirován terasovým parkem toskánské vily Bartoni. Parter je doplněn sochami, fontánami, místy pro piknik a schodišti spojující jednotlivé úrovně. Na vrcholku je malá kavárna a ubikace umělců. Vrchol je dobře přístupný z muzea i z hlavního vestibulu.

Muzeum si můžete vychutnat dvěma různými způsoby, z vrcholu dolů či opačně, v obou případech se jedná o zcela odlišný prostorový zážitek. Jednotlivá patra muzea jsou propojena naddimenzovanými výtahy. Ani tam není návštěvník ochuzen o expozici. Ve výtazích jsou umístěny sochy, informační tabule či pohovky. Architekti tak uvádějí umění do pohybu. Potlačují koncept stále expozice a nechávají ho nenásilně prostoupit celým objektem.

Umění tak cestuje v otevřeném prostoru, zcela variabilním, s nepřeberným množstvím konfigurací, volným a vzdušným. Díky členění pater ale může zakotvit v odděleném samostatném přístavu – expozici s vlastním tématem i atmosférou. Na některou z nich, či na zajímavý film návštěvníka upozorní LED panel na boku budovy.

Čtěte související článek BIG navrhli překroucený Art Cluster pro Arnhem

Čtěte další články na téma NL Architects

Foto a zdroj: NL Architects