19. března 2014 –– architektura –– Tereza Rudolfová

Dánské architektonické studio BIG ve spolupráci s Allard Architecture postoupilo do užšího výběru soutěže o podobu Arta Art Cluster v Arnhemu v Nizozemsku. Místo i funkce stavby nahrávají hlavnímu principu budovy, kterým je jednoznačně spojení. Tuto tezi použili autoři i při procesu návrhu.

Magické místo na okraji řeky Rýn zasahující do historického centra. Právě tyto dva faktory by měla nová budova propojovat. V duchu pronikání je celá stavba navržena. Dva hladké kvádry jednoduše prostupují do sebe, právě jako se snažili autoři propojit i funkce návrhu, filmový sál a umělecké muzeum. Vzniká tak ladný rotující kvádr, zahrnující obě funkce, které jsou diagonálně odděleny stupňovitě uspořádanými uměleckými nádvořími. V přízemí se nachází restaurace orientovaná k řece, zatímco směrem k historické zástavbě je nad filmovými sály umístěna zimní zahrada.

Exteriér je ladný a elegantní, ve stejném duchu se nese i interiér o užitné ploše celkem 8 000 metrů čtverečních. Umělecká nádvoří jsou tvořena plynulými plochami, postupně procházejícími celou stavbou, dochází tak k perfektní kompaktnosti. Tyto prostory neslouží jako pouhé průchozí chodby, ale také jako místa setkávání a odpočinku návštěvníků obou částí budovy.

Dokonce i fasádu můžeme rozdělit na dvě části, lesklou a matnou. Lesklá část je průhledná a od strany orientované k řece prostupuje postupně přes střešní část až k protější stěně, tvoří tak jedinečný zdroj světla i výhledu. Zatímco lesklá část odráží říční prostředí, matná tento obraz náhle tlumí.

Návrh zpracovávali autoři propojením dvou archetypů architektury, černé a bílé kostky, které propojili a docílili tak nenucené organiky, kterou navíc pozdvihly díky lehké fasádě. Jednoduchou horizontální rotací tak došlo k propojení, které kvůli funkci budovy nebylo možné opomenout.

Čtěte další články na téma NizozemskoBIG

Foto a zdroj: BIG