7. ledna 2015 –– architektura –– Ondřej Krynek

Zoo Praha představila vítězný návrh na nový pavilon goril, který vzešel z veřejné architektonické soutěže. Vyhrála architektonická a projekční kancelář ABM architekti, která nový, větší a lépe před povodněmi chráněný pavilon zapustila z části pod zem, obložila jej kamenem a vytvořila tak zvířatům přirozenější prostředí. Interiér má navodit dojem deštného pralesa.

Nový pavilon goril je nutné v Zoo Praha vybudovat kvůli povodním, které jej zasáhly již podruhé. Ochrana před nebezpečím byla pro gorily vždy stresující, nezbývalo tedy než vypsat architektonickou soutěž a najít vhodné místo. Z celkem patnácti došlých návrhů nebylo nakonec vybráno první místo, pouze druhé přesto vítězné, které získali ABM architekti a třetí patřící Mjölk. Oceněné bylo i studio Bogle Architects. Pavilon, který navrhli architekti Petr Bouřil, Marek Dohelský, Filip Fišer a Magdalena Nováková z ateliéru ABM architekti, by měl přijít na 121 milionů korun a zahrnuje i vybudování nového vchodu, lávku a nové návštěvnické cesty.

„Nový pavilon bude zaujímat mnohem větší plochu než pavilon stávající. Plánujeme vybudovat komplex, který kromě jedné velké gorilí rodiny pojme také druhou menší skupinu. Také návštěvnické prostory budou rozlehlejší a zároveň návštěvníkům představí prostředí, které gorily obývají ve střední Africe, i problematiku jejich ochrany. Pro lepší splynutí s terénem bude mít nový objekt zelenou střechu a nebude tak nijak narušovat přírodní ráz zoo. Vlastní výstavba nového pavilonu goril je plánována na léta 2016 až 2017. Větší část roku 2015 bude věnována přípravě projektové dokumentace a získání všech potřebných povolení,“ uvádí Zoo Praha.

Čtěte další články na téma pavilon

Foto: ABM architekti
Zdroj: Zoo Praha