11. října 2015 –– architektura –– Petra Kvarčáková

Pavilon Velké Británie na Expo Milan 2015 byl inspirován důležitou úlohou včel v globálním ekosystému. Dominantou je strukturovaná a osvětlená kopule reprezentující včelí úl, na ni navazuje rozlehlá květinová zahrada či interaktivní vibrační zařízení seznamující s komunikací mezi včelami. Pavilon bude přístupný až do 31. října 2015.

Při cestě v prostoru pavilonu návštěvník projde různými druhy ekosystému z pohledu včely. Pouť začíná procházkou mezi stromy a příjemně pokračuje mezi vyvýšenými záhony divokých květin a travin, které reprezentují louky a opuštěné travnaté plochy. Malé reproduktory skryté v bujarém porostu přenášejí směs hudby a různých zvuků vydávané včelami- ty byly nahrány jako součást včelařského projektu na Nottingham Trent University. Zvuky neustále mění svou intenzitu a hlasitost- přesně podle toho, jak aktivní je skutečný včelí úl umístěný v Nottinghamu.

Na konci louky pod kopulí úlu je umístěn interaktivní mechanismus, kde návštěvník může sám pocítit vibrace vydávané včelami při námluvách či popisování cesty za potravou.

Ze zahrady se dá vstoupit do konferenčních místností, které seznámí s úlohou včel v opylování rostlin formou videí, animace a fotografické výstavy. Co návštěvníka ale asi zajímá nejvíce je samotná 14-ti metrová konstrukce, sestavená z ocele a hliníku, se zabudovanými audio vizuálními efekty a LED diodami, které reagují na pohyb a aktivitu již zmíněného úlu na univerzitě v Notthinghamu. Světla jsou rozmístěna po celé struktuře kopule a díky použitým materiálům a úhlu pohledu jsou buď rozptýlena do prostoru nebo ostrá. Prosklenou podlahou se dají pozorovat zahrady okolo a chaos lidí připomínající hemžení včel v úlu.

„Nosnou myšlenkou bylo vzít kousek britského venkova a přenést ho do Milána. Chtěli jsme vyzdvihnout důležitou úlohu včel, které se podílejí na velké části produkci jídla, které jíme,“ vypráví Wolfgang Buttress, designér který spolu se stavitelem Tristanem Simmondsem celý pavilón vytvořil. „Včelí úl je jako barometr, který udává, jak zdravá je příroda na Zemi,“ dodává.

S trochou nadsázky se dá říct, že se návštěvník bude cítit jako včela ve svém roji, a to díky designové konstrukci celého prostoru s prvky medové plástve a všudypřítomného hemžení dalších pozorovatelů.

Čtěte další články na téma pavilonExpo

Foto a zdroj: UK Pavilion Milan Expo