11. května 2016 –– architektura –– Nora Behová

Dánští architekti navrhli pro dánské město Aarhus kruhovou promenádu nad mořskou hladinou. Plynule přecházející mezi pláží a mořem, Nekonečný most poskytuje úchvatné panoramatické výhledy zálivu a připomíná významné molo, jenž tu kdysi stálo.

Gjøde & Povlsgaard Architekter postavili kruhové molo na pláži v dánském městě Aarhus. Stavba nazvaná Nekonečný most je plošina složená ze šedesáti stejných dřevěných kusů, nacházející se na pomezí pláže a moře, jako kružnice s průměrem šedesáti metrů. Na jedné straně na ni lze vstoupit suchou nohou, na druhé straně ji nad vodní hladinou drží ocelové sloupy, které jsou zabořeny až dva metry pod mořské dno.

Návrh vznikl v rámci festivalu Sculpture by the Sea. Při procházce kolem dokola se člověku naskytne výhled nekonečného panoramatu, kde se pevnina mění v otevřený mořský horizont a ten zase zpátky v pevninu, v nekončící kruhové smyčce. Cílem architektů bylo vytvořit prostor, kde si lidé uvědomí vzájemný vztah města a okolní krajiny a které se zároveň stane místem sociální interakce s dalšími návštěvníky, užívajícími si unikátní výhledy.

Nekonečný most také odkazuje do historie, jelikož na stejném místě kdysi stávalo molo, u nějž kotvily lodě přivážející návštěvníky mířící z města do restaurací a tanečních sálů tehdy populárního Varna Pavilónu, nacházejícího se ve svahu nad pláží. Zvolenou polohou skulptury tedy architekti Johan Gjøde a Niels Povlsgaard vytvořily propojení mezi kdysi významným, nyní zapomenutým bodem a současností.

Čtěte další články na téma mostmolo

Foto a zdroj: Gjøde & Povlsgaard Architekter