25. října 2017 –– architektura –– Ondřej Krynek

Dvojice architektonických studií Adjaye Associates a Ron Arad Architects vyhrála mezinárodní soutěž o podobu britského památníku holokaustu v Londýně. Z celkem 92 návrhů a 10 finalistů byl vybrán návrh, který počítá s veřejně přístupným parkem na povrchu a výukovým centrem ukrytým v podzemí. Vstupní brána bude mít tvar vrstev připomínající žebrování.

Na celém projektu je pozoruhodné hned několik aspektů. Prvním je vytyčené místo pro výstavbu, kam architekti, designéři a umělci navrhovali své památníky. Město pro výstavbu památníku využije reprezentativní pozemek zahrad Victoria Tower Gardens, které z jedné strany sousedí s Westminsterským opatstvím a Palácem Westminster a z druhé strany ji kopíruje řeka Temže. Právě nepříliš využívaný park by se měl proměnit v místo, které nebude svým památníkem lákat jen turisty.

V podstatě většina všech návrhů včetně vítězného počítala se zachováním a rekultivací parku. Obnovena tedy bude zeleň i posezení, která přirozeně v nejužším místě přejde v památník, respektive ve vstupní část. Ron Arad a David Adjaye vidí složitý příběh holokaustu jako sérii vrstev, které byly časem skryty. Tyto vrstvy v ostrých tvarech jsou monumentálním vstupem, symbolem připomínajícím svírající minulost. Návštěvník tak bude stát před vstupem do podzemí, kde vykročí na emotivní cestu minulostí.

Interiér památníku a výukového centra je potemnělý jako celá tato minulost lidstva. Oba tvůrci pracovali se svými studii velmi citlivě. Do interiéru je vpuštěno jen velmi málo denního světla, zato sem vstupuje několik celkem 23 bronzových plátů ze vstupní brány symbolizujících 22 zasažených států. Expozici rozdělili na několik částí, které připomínají odsuny, koncentrační tábory a konkrétní lidské příběhy. Dokončení je plánováno na rok 2021.

Čtěte další články na téma památníkRon Arad

Foto a zdroj: UK Holocaust Memorial International Design Competition