13. listopadu 2017 –– architektura –– Ondřej Krynek

Česká architektka Veronika Indrová, která je čerstvou absolventkou studijního programu Architektura a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, navrhla jako svou diplomovou práci konverzi Stadionu Strahov. Podle jejího návrhu by zde mohly být vybudovány byty, hotel, kanceláře, galerie, knihovna, obchody i restaurace. Za svůj zdařilý projekt dostala i ocenění České komory architektů.

„Tématem diplomové práce je ideové řešení Masarykova stadionu, jednoho z největších brownfields na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem je najít obecné východisko z dnešní situace, kdy na Strahově existuje impozantní památkově chráněné hmotné reziduum dvou historických epoch a tradic, prvorepublikové sokolské a socialistické spartakiádní, které však není funkčně ani ekonomicky životaschopné,“ uvádí v anotaci k projektu Veronika Indrová, která navrhla do čtyř tribun vždy odlišné využití.

„Základním principem návrhu bylo do co největší míry respektovat stadion a pokusit se udržet jeho současný vzhled. Proto jsou všechny nově navržené hmoty obsaženy ve stávající hmotě tribun a žádná tuto hmotovou hranici nepřekročí. Existence oken orientovaných do parku uvnitř stadionu je umožnená odstraňováním jednotlivých původních panelů, uložených na konstrukčních rámech, které dnes tvoří pochozí plochu tribuny. Zbývající panely slouží jako slunolamy. Hmotu tribuny, která byla odstraněna kvůli fotbalovým hřištím, návrh obnovuje,“ dodává k návrhu.

Čtěte další články na téma konverzebydlení

Foto a zdroj: Veronika Indrová