18. prosince 2017 –– architektura –– Ondřej Krynek

Britské architektonické Heatherwick Studio, které vede slavný architekt a designér Thomas Heatherwick, dokončilo přestavbu starého přístavního sila na muzeum umění Zeitz MOCAA. Projekt je unikátní nejen svou konverzí s citlivým architektonickým přístupem, ale také interiérem, kde bylo ponecháno několik tubusů vyřezaných do majestátní haly. Stavba má i českou stopu.

Původní budova byla v přístavu v Kapském Městě postavena ve dvacátých letech minulého století. Sloužila jako silo na zrní a dodnes je betonové monstrum jednou z největších staveb v metropoli. Britské Heatherwick Studio dostalo od V&A Waterfront a Zeitz MOCAA v roce 2011 projekt na nelehkou přestavbu sila na uměleckou galerii. Po šesti letech nelehké práce byla galerie letos otevřena.

Celý projekt je daleko větší než se může zvenčí zdát. Velký architektonický tým, který vedl český architekt Štěpán Martinovský, navrhl citlivou proměnu budovy sila. Proměna samozřejmě začíná u urbanismu, který řešil okolí budovy a přístup jak směrem do města tak směrem k nábřeží. Při pohledu zvenčí si silo nechává svou původní industriální krásu, jako klenot jsou do nejvyšších pater osazena okna působící jako drahokamy.

Skelet sila je betonový a tvořený vedle sebe stojícími tubusy, jenž sloužily jako zásobníky. Architekti uprostřed objektu navrhli honosnou vstupní halu, která je tvořena odřezáním části betonových tubusů do tvaru šišaté koule. Zde návštěvník nasaje sílu i krásu stavby a vydá se odsud dále do galerijních prostor. V nižší části budovy je osm podlaží, ve vyšší pak dvanáct nadzemních včetně vyhlídkové terasy na střeše a dvě podzemní napojená na další podzemní parkoviště. Nechť tento projekt slouží jako vzor k zacházení s industriálním dědictvím.

Čtěte další články na téma konverzeHeatherwick Studio

Foto a zdroj: Heatherwick Studio