5. prosince 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Dejvice mohou do pěti let očekávat nejvýraznější změnu Vítězného náměstí, známého jako Kulaťák. V architektonické soutěži zvítězilo ze 40 návrhů řešení od Pavel Hnilička Architekti. Největší změnou bude změna dopravy, celkové zklidnění náměstí, více zeleně a volný střed náměstí s univerzálním využitím.

„Návrh vychází z odkazu Prof. Engela, autora urbanistického návrhu Dejvic, a jeho vizí stavby měst silně ovlivněnými přestavbou Paříže a dalšími pozdějšími velkolepými městskými plány 19. století. Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, veřejná shromáždění, start a cíl závodu apod. Hodnota veřejného prostoru spočívá v jeho universálnosti,“ uvádí vítězní architekti.

„Geometrie náměstí založeného na půdorysu poloviny čtverce a kruhu je do středového kruhu rozčleněna zelenými segmenty bosketu, které vymezí nejen samotný kruh uprostřed, ale i prostor po obvodu s aktivním parterem budov. Vzrostlé stromy navodí po okrajích náměstí příjemné měřítko prostoru podobnému ulici, přesto je celý prostor náměstí o šířce 200 m (ve čtverci) přehledný po celé své ploše. Vložený bosket schová pod koruny stromů automobilovou dopravu. Návrh úprav náměstí klade důraz na obytnou kvalitu města. Vzhledem k poloze náměstí ve struktuře Prahy a vazbám na veřejnou dopravu se tak do popředí zájmu dostávají zejména chodci. Náměstí má šanci stát se významnou a oblíbenou částí Prahy,“  dodávají.

Čtěte další články na téma Prahanáměstí

Foto a zdroj: IPR Praha