21. června 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ve Valašském Meziříčí byla před několika měsíci dokončena nová smuteční síň, ke které náležela i úprava hřbitova. V architektonické soutěži vše navrhlo studio Archislužba. Objekt stojící ve svahu dostal nadčasové minimalistické tvary, decentní barevnost a jednoduché materiály v příjemné a důstojné kombinaci.

Celý projekt začal v roce 2014 architektonickou soutěží, do které bylo přihlášeno 60 návrhů. Na dosud volné ploše měla vzniknout smuteční síň pro 200 návštěvníků, ale součástí návrhu bylo i kolumbárium, vsypová loučka a úpravy plochy u hlavního vstupu na hřbitov. Soutěž vyhráli architekti Lukáš Pecka a Ivana Smětáková z ateliéru Archislužba, kteří ze hřbitova udělali moderní a přesto místo, jejíž dominantou je nadčasová obřadní síň.

„Objekt smuteční síně je jednopodlažní, s výrazně převýšeným objemem světlíku v ose poslední cesty. Světlík je ústředním kompozičním prvkem jak venkovních, tak vnitřních prostor. Objem světlíku navíc ukrývá nadstřešní vývody technologií. Na smuteční síň navazují venkovní prostory, kryté přesahující střechou. Výraznými vstupními dveřmi vchází smuteční hosté přes příčně situované foyer do samotné síně – auditoria. Směr poslední cesty je ve foyer a především v auditoriu zdůrazněn výrazným převýšeným světlíkem. V samotném závěru osy se nachází apsida katafalku s rakví,“ uvádí architekti.

„Typologie auditoria vychází z tradičního uspořádání trojlodního prostoru, s lavicemi po stranách a s průchodem v ose. Tato tradiční skladba interiéru dovoluje uspořádání různých forem obřadu – umožňuje mimo jiné bohoslužbu slova a vynášení rakve jako součást obřadu. Uzavřenost auditoria je porušena jeho boční vizuální vazbou se smutečním atriem. Atrium slouží jako důstojný přechod vstříc všedním dnům – je tudy možný odchod smutečních hostů a také průchod k vsypové loučce ve svahu nad obřadní síní. Klidná atmosféra prostoru je podtržena pomalým plynutím vody ve Fontáně života uprostřed átria,“ dodávají. Vzhledem ke kvalitám realizace není divu, že se nyní uchází o Českou cenu za architekturu 2019 mezi 34 finalisty.

Čtěte další články na téma kostel

Foto: Lukáš Němeček
Zdroj: Archislužba