27.08.2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Dominantou téměř čtyřtisícového města Kamenice nad Lipou je zámek. Několik měsíců zpět se k němu přidal pivovar stojící v bezprostřední blízkosti zámku. Komplex budov z 19. století totiž zrekonstruoval pražský ateliér OTA a pelhřimovské Projekt centrum NOVA. Úctyhodný počin obnovil lesk a slávu místního pivovaru i piva.

„Návrh obnovy tak měl tři zásadní roviny. Očistit hodnotné části stavby od necitlivých přestaveb, navrhnout efektivní provozní řešení výrobních prostor a nových funkcí a doplnit stavbě soudobý architektonický výraz, adekvátní novému využití. Rekonstrukce probíhá ve více etapách. V první, dokončené fázi, bylo jejím předmětem zprovoznění pivovaru, testovacího minipivovaru se šalandou a pivnice, včetně všech nezbytných zázemí. Klíčové provozy pivovaru umisťujeme v rámci stavby tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor a zatraktivnili tak celé nejbližší okolí. Pivnici směrujeme do náměstí a novými okny propojujeme s pivovarským dvorem. Ve varně, po obnově původního velkorysého prosklení, vzniká atraktivní průhled z náměstí skrz pivovarský dvůr až do zámeckého parku,“ udáví architekti Tomáš Henel, Ondřej Fiala a Eva Hrubanová.

„Veškerá provozní a technická zázemí jsou skrytá v prostorách sklepů a podkrovích. V designu stavby jsme zvolili přístup, kdy se primárně snažíme využít její prostorové kvality, odprezentovat původní materiálové a konstrukční řešení a případně také rekonstruovat zásadní prvky do původní podoby. V místech, kde bylo třeba navrhnout nové části související s dnešním provozem, se naopak chováme zcela současně. Se soudobým tvaroslovím i materiály, vždy s důrazem na funkčnost a pravdivost celkového přístupu,“ dodávají k projektu, který trvalo od projektu realizovat více jak dva roky.

Právě celkové pojetí interiéru spojené s jednoduchými materiály a ohledem do historie dělá projekt tak zajímavý. Obnažené oranžové zdivo kombinované s omítkou a dřevěnými stoly vytváří atmosféru pivovaru. Tmavé sklepení s obnaženými kameny pak navozuje správný řemeslný nádech vaření piva. Dřevěný kusový i vestavěný nábytek a dveře pak interiér zateplují. Bonusem celého projektu je venkovní posezení a řešení veřejného prostranství včetně vzrostlých stromů.

Čtěte další články na téma rekonstrukcekonverze

Foto: Benedikt Markel
Zdroj: Ateliér OTAProjekt centrum NOVA