25. února 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

AVU neboli Akademie výtvarných umění v Praze u příležitosti výročí 100 let od výstavby Školy architektury obnovila památkově celý objekt, který od 20. let minulého století slouží až do současnosti studentům akademie. Podle dobových fotografie se rekonstrukce podařila bezchybně a budova včetně interiéru jen září.

„Škola architektury byla založena v roce 1910 architektem Janem Kotěrou, který chtěl tímto aktem demonstrovat, že architektura je nejenom technická, ale i umělecká disciplína. … V letech 1919–1920 vypracoval projekt budovy Školy architektury, respektive dvou paralelních samostatných budov po boku Akademie, určených pro architekturu a grafiku (druhá budova nikdy nebyla postavena). Budova byla projektována jako jednopatrová stavba se stanovou střechou ve stylu rané moderny s prvky doznívajícího kubismu na výrazném portálu. Po Kotěrově smrti se jeho nástupcem stal architekt Josef Gočár, který projekt svého učitele využil a rozšířil o patrovou nástavbu s rovnou střechou a funkcionalistickými ateliérovými okny na sever. Budova dokončená v roce 1924 vznikla jako provizorium bez popisného čísla,“ uvádí k historii Jiří T. Kotalík.

„Bylo pro nás zásadní vycházet ze studie prof. Emila Přikryla a jeho studentů, kteří roku 2014 nastínili způsob uchopení řešení obnovy. Nebylo lehké vybírat z tisíce možných řešení tu jedinou správnou a doufáme, že se nám to ve výsledku podařilo,“ uvádí k renovací Marcela Steinbachová. Rekonstrukce byla poměrně zásadní a to výměna všech rozvodů, odstranění všech nepůvodních prvků od svítidel až po radiátory, odvlhčení stavby a obnova podlah.

Došlo také k restaurování maxima původních prvků jako dveře, okna, schodiště, zábradlí, obklady, dlažby, nápisy na fasádě, dobová umyvadla a zámečnické prvky. Chybějící prvky byly poté citlivě vybrány a doplněny. Suterén byl naopak vytvořen nově včetně prosklených dveří. Celkový dojem z rekonstrukce je famózní a příkladný pro podobné renovace.

Čtěte další články na téma školarekonstrukce

Foto: Tomáš Souček a archiv AVU
Zdroj: AVU