7. května 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

V okrajové pražské části Uhříněves vyrostla pozoruhodná veřejná toaleta. Navrhl i pražská Atelier.. a má organické tvary, které zcela popírají vžité vnímání veřejných WC. Malý objekt je zvenčí kompletně obložen dřevěnými svislými latěmi, interiér je pak spíše industriální. Promlouvá zde beton a surovost nezbytného vybavení.

„Nové záchody jsou umístěné blízko radnice a centra obce, kde se konají společenské akce tak, aby byly záchody dobře dostupné, ale aby zároveň byla zachována určitá míra soukromí a intimity. Navrhli jsme objekt, který je natolik svébytný, aby si uměl najít své vlastní místo a prostor, ale zároveň z něj nebude samoúčelná designérská exhibice, která by nesloužila jinému účelu než strhnout na sebe pozornost. Objekt, který se nesnaží podobat okolním objektům (jak by také mohl, vzhledem ke své velikosti), ale zároveň je nemá potřebu se s okolím konfrontovat, naopak, snaží se okolí doplnit. Obklad ze svislých dřevěných latí zvýrazňuje kulatý, plynulý tvar objektu a dává fasádě pocit z příjemného přírodního materiálu, detail a přirozené lidské měřítko,“ uvádí architekt Kryštof Štulc.

„Dispozičně se WC se sestává ze tří navzájem prolínajících se kruhů. V nich jsou umístěny WC páni, dámy, invalidé a společná předsíň a s umývárnou s přebalovacím stolkem. Eliminovali jsme dveře, které provoz jen komplikují a jsou nehygienické. Oddělení jednotlivých částí je navrženo přirozeným labyrintem tvořeným prolínajícími se kruhy. Invalidé mají oddělené WC samostatně přístupné přímo z exteriéru. Veškeré zařizovací předměty jsou nerezové v antivandalské úpravě a bezkontaktní. Podlahy jsou z lité bezesparé stěrky. Stěny jsou hrubé, z šalovaného betonu,“ dodává.

I když byla výstavba v Uhříněvsi jistě kontroverzním tématem, výsledná realizace, trvající více jak dva roky, jistě stála za to. Už přístup architekta a osvícenost investora k takto odvážnému řešení, by mohly být příkladem pro podobné projekty jinde po České republice. Samozřejmě čas ukáže, jak takováto stavba za nemalé finanční prostředky odolá běžnému používání, ale i neočekávaným intervencím.

Čtěte další články na téma architekturainteriér

Foto a zdroj: Atelier..