10. června 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Po více jak třech letech byla nedávno dokončena rekonstrukce horní části Nerudovy ulice v Praze. Hojně navštěvované místo trpělo nevhodným řešením, členitostí a nepřehledností. Pražský ateliér Kava vyřešil všechny problematické prvky, obnažil pamětní desku, obnovil Štursovu sochu a celé prostranství otevřel.

„Návrh se snaží všechny tyto problémy řešit, jednotlivými zásahy odstranit kolizní body, posílit stávající kvality, celé místo rehabilitovat a postavit do nových souvislostí. Stávající opěrná zeď je sanována, socha Toileta navrácena na své místo do opravené niky. Bariera stříhaného keře je odstraněna. Rozšíření chodníku tvoří prostor pro běžný pohyb pěších i pro konání ceremonie. Nová geometrie parteru vychází z místních prostorových souvislostí a je konstruována principy zlatého řezu. Pozice historického uličního osvětlení zůstává ve své původní ose,“ říkají autoři Jan Karásek a Jonáš Krýzl.

„Doprava v klidu je redukována. Před opěrnou zeď s pamětní deskou umisťujeme pět kamenných bloků. Ty netvoří pouze stupně umožňující přístup k pamětní desce samotné, ale jako stylobat vytvářejí místo, důstojný prostorový rámec vzpomínkám na historickou událost. Jako další historická vrstva se otisknou do dějinného sedimentu Prahy. Snažíme se místu poskytnout péči, která je adekvátní jeho významu v kontextu celé Prahy,“ dodávají.

Čtěte další články na téma městorekonstrukce

Foto: Vasil Stanko
Zdroj: Kava