1. července 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na nezastavěném pozemku v pražských Košířích vyrostl pro čtyřech letech projektování nový pavlačový bytový dům Prachnerova, který navrhli místní A.LT Architekti. Vysoká budova dokončující městský blok je postavena z betonu s výraznou fasádou tvořenou přiznaným rastrem se zabudovanými lodžiemi. V celém přízemí je obchod s potravami.

„Charakter domu i jeho tvar vychází z parametrů této parcely. Vznikl pavlačový obytný dům s vnitřními atrii. Výrazným prvkem fasády je robustní, monumentální rastr s lodžiemi. Jedná se o monolit z pohledového betonu, předsazený před vnitřní teplou fasádu. Vytváří se tak efekt hluboké fasády – jakéhosi lešení, opakující se na všech uličních frontách. Rigidnost rastru narušují posuvné stínící panely ve stejném odstínu jako betonová konstrukce a spolu s ní posilují plasticitu fasády. Zaoblené nároží je jasnou dominantou. Tvarové řešení objektu je jednoduché. Kopíruje hranice parcely. Rastr opticky definuje základní hmotu objektu včetně výšky říms. Horní ustupující patra jsou vložená dovnitř předsazeného rastru, čímž opticky zmenšují pocit výšky nad hranicí říms,“ uvádí architekti Peter Lacko, Filip Tittelbach a Tomáš Balej.

„Fasáda objektu se snaží i přes formální jednoduchost zajistit nadstandardní kvalitu pro bytovou funkci. Hluboké lodžie po celém obvodu domu nabízí poměrně vysokou intimitu. Fasáda je navržena v monochromatických odstínech přírodního betonu v kombinaci s šedým perforovaným plechem. Okna jsou v hliníkových rámech, zábradlí je skleněné s dekorativním potiskem, opakujícím se v celém objektu. U fasády vnitřního dvora se využívá stejného efektu dvou vrstev. Otvory do pavlačí jsou různých rozměrů, aby záměrně opticky rozházely měřítko vnitrobloku. Pavlače jsou otevřené, doplněné o ocelové zábradlí se svislými profily,“ doplňují.

Na projektu je i při jeho mohutnosti příjemná jeho jednoduchost a minimální zdobnost. Exteriéru stačí složitá fasáda a v interiéru motiv mozaiky použitý na podlaze. Z malých kostek je poskládán grafický motiv opakující se na skleněném zábradlí a dlažbě. Příjemná jsou átria sloužící k prosvětlení společných prostor. Bonusem domu je pak prodejna potravin v přízemí. Projekt je mezi několika málo, které jsou nominovány na Českou cenu za architekturu za rok 2020.

Čtěte další články na téma bydlení

Foto a zdroj: A.LT Architekti