28. června 2022 –– interiér –– Ondřej Krynek

Pražský architektonický ateliér Světlík Šedý Šefl realizoval v Pardubicích velmi neobvyklou přístavbu současné základní a mateřské školy na Zborovském náměstí. Věž sice převyšuje současnou zástavbu, ale svým designem z venčí nijak nevybočuje. Opak je v interiéru, kde jsou z části ponechány přiznané stavební prvky a to především oranžové cihly.

„K interiéru schodišťové věže jsme rozhodli přistoupit jako k materiálové koláži, která přiznává konstrukční řešení — zdiva a betonové konstrukce v jejich běžné stavební neinteriérové hrubosti. S interiérovou přesností koláž doplňují sádrokartonové obklady ostění oken a dveří i zámečnické prvky. Potkávají se tu červené keramické cihly, přiznané betonové prvky schodišťových ramen, stropů, věnců a nadpraží oken, sádrokartony natírané světle modře, šedé podlahy opatřené epoxidovým nátěrem — vše doplněné probíhající bílou linkou v místech, která se budou nejvíce špinit a kde je možné nátěr pravidelně obnovovat. Tmavé jsou pak vložené zábradelní trubky, okna a dveře. Snažili jsme se vytvořit nesterilní, hravě komponovaný prostor, který bude působit přátelsky, aniž by byl ozdoben dětskou tvorbou,“ uvádí architekti Jan Světlík, Vojtěch Šedý a Filip Šefl.

„Prostor schodiště je prosvětlen velkorysými severními okny, směrem k jihu z mezipodest jsou pak dvojice menších čtvercových oken, které jsou odděleny probíhajícím betonovým věncem. Menší formáty jsou zvoleny z důvodu eliminace přehřívání interiéru věže,“ dodávají ke stavbě, která je hlavní vertikální komunikací školy, její propojení se dvorem a hřištěm i únikovou cestou pro případ evakuace.

Touto extravagantní přístavbou, která si vysloužila nominaci na Českou cenu za architekturu, však projekt přístavby nekončí. V další fázi bude přidán nový blok šaten fungující zároveň jako vstup. I převýšení věže má také svůj význam, neboť je plánována další přístavba školy. Doufejme, že se architekti i investor nebudou obávat experimentovat s materiály a nové objemy budou opět takto výstřední.

Čtěte další články na téma školainteriér

Foto: Kristýna Císařová
Zdroj: Světlík Šedý Šefl