16. dubna 2023 –– interiér –– Ondřej Krynek

Uherský Brod má nedlouho novou stálou expozici v Muzeum Jana Amose Komenského. U příležitosti 430 let uplynulých od narození Komenského vznikla pod vedením dvou ateliérů Horalík Ateliér a A77 expozice na světové úrovni. Koncept řešení interiéru je postaven na kontrastech a jednoduchosti. Nejvýraznější je labyrint.

„Vizuální koncept stojí na jednoduchosti kontrastu mezi starým a novým, černým a bílým. Výstava se musela vyrovnat s nevyzpytatelnou členitostí domu, původně součásti barokního opevnění města. Bludiště různě rozlehlých a vysokých místností protínaných schodišti tvůrci zpřehlednili jasnými hranicemi mezi historickým domem a výstavními prvky,“ uvádí autoři expozice Tomáš Horalík, Denisa Kyselicová a Zdeněk Bureš.

„V zásadě platí, že co je nové, to je černé. Temná barva evokuje neradostný průběh Komenského života (emigrace, zničení životního díla při požáru, rodinné tragédie) a vytváří kontrast s historickou budovou muzea, která je ponechána v bílé barvě. Do výstavy vstupujeme černým tunelem a kráčíme jeho vnitřkem kolem zastávek (bílých kójí vystupujících po obou jeho stranách), které nemapují Komenského život chronologicky, ale věnují se jeho celkovému odkazu, kontextu doby, významu jeho myšlenek pro lidstvo. Součástí jsou i interaktivní prvky pro děti a dospělé. Nejdramatičtějším místem této části výstavy je audio-vizuální instalace zobrazující požár v Lešně. Tvůrci využili historický mandl, který musel v prostoru zůstat, coby projekční plochu požáru města, umístili do něj ohořelé knihy a celému prostoru přidali na rozměru umístěním velkoplošného zrcadla,“ dodávají.

Expozice na 350 metrech čtverečních je rozdělena na dvě části. První se věnuje životu Jana Amose Komenského, druhá je zaměřena na vztahu k víře Komenského. Nejzásadnější část expozice je umístěna do původní obranné věže a věnuje se jeho nejznámější knize Labyrint světa a Ráj srdce. Nechybí 3D model Labyrintu světa vytvořeného na základě autorových vlastních nákresů. Nechybí část věnovaná knihám i tiskařská dílna s možností vysázet si vlastní tisk na pohlednici.

Čtěte další články na téma muzeumvýstava

Foto: Martin Zeman
Zdroj: Horalík Ateliér, A77Interiér roku