10. května 2023 –– interiér –– Ondřej Krynek

Nejvyšší soud sídlící v Brně se dočkal rekonstrukce jednacího sálu a místností, které jsou k němu přidruženy. Podle návrhu místního ateliéru Arch Design byla zrušena knihovna a hlavnímu sálu vráceny původní rozměry i původní řešení. Modernizovány byly i prostory foyer, které dostaly čistý a moderní nádech. Hlavním materiálem použitým v sálech je dřevo, které bylo sladěno se zbytkem budovy.

„Jednací sál byl v 90. letech minulého století přepažen příčkou, aby se jeho zadní část mohla využít jako Knihovna Nejvyššího soudu. Tím se sál podstatně zmenšil a rovněž vizuálně nepůsobil reprezentativně. Nejvyšší soud ale neměl pro knihovnu jinde místo. Až v roce 2019 byla otevřena nová přístavba ke stávající budově Nejvyššího soudu. V nové přístavbě byla navržena i nová knihovna, tedy bylo možné jednacímu sálu navrátit jeho původní reprezentativní a jednoznačně danou funkci,“ uvádí architekti Nikola Krištofiaková, Terézia Rišková a David Zaplatil.

„Rekonstrukce prostoru jednacího sálu z velké části navazuje na původní provozní a dispoziční řešení, rekonstruovaný prostor je však doplněn o soudobé požadavky jak estetického charakteru, tak technického či řešení. Celá budova je pod památkovou ochranou, tedy bylo nutné přistupovat k návrhu a realizaci s respektem a pokorou,“ dodává

Napříč celou budovou, která je pod památkovou ochranou, se nyní nese stejná barevnost, kterou sál i připojené místnosti převzaly. Výrazné jsou akustické prvky a dřevěné obklady, které mají eliminovat dozvuky. Sál nově nabídne 140 míst, poradní místnost 10 míst k sezení. Na veřejné budovy je toto jeden z těch zdařilejších počinů.

Čtěte další články na téma Brnorekonstrukce

Foto: Jiří Alexander Bednář
Zdroj: Arch Design