12. května 2023 –– interiér –– Ondřej Krynek

V roce 1910 navrhl ve stylu rané moderny architektury Josef Gočár budovu Automatických mlýnů bratří Winternitzů, který byla v roce 1920 rozšířena a dodnes stojí u řeky Chrudimky v Pardubicích. Před několika málo měsíci objekt prošel konverzí na dechberoucí krajskou Gočárovu galerii.

„Renovován byl vnější vzhled, nové je propojení nábřeží s nádvořím dvěma pasážemi se vstupy do galerie. Transformován byl vnitřní prostorový plán horizontál a vertikál. Do pětipodlažní dřevěné mlýnice byly umístěny vstupní hala a expozice. Okna na východní straně byla zaslepena a nahrazena střešními světlíky. Železobetonové části domu byly využity pro úložiště sbírek, výstavní kabinety a zázemí,“ uvádí k základním prvkům konverze architekti z ateliéru Transat.

„Přiznán byl původní konstrukční systém – cihla, ocel, dřevo, beton. Ocelová konstrukce byl protipožárně opláštěna. Nové schodiště je vyrobeno z vyřezaných stropních trámů a na původní místo navráceno Gočárovo kamenné schodiště. Původní okna doplněna vnitřními z nerezu. Součástí parteru a interiéru jsou pak technologické relikty mlýna,“ dodávají.

Výsledná Gočárova galerie, která si ke svému současnému stavu prošla od ukončení výroby v roce 2012 dlouhou cestu, ukazuje skvělý a osvícený přístup k průmyslovém dědictví. Je však potřeba samozřejmě krom souhry majitelů, architektů, institucí i všech investorů. Kéž by bylo více takových projektů v České republice.

Čtěte další články na téma Pardubicekonverze

Foto: Tomáš Kubelka
Zdroj: Transat Architekti