8. srpna 2023 –– interiér –– Ondřej Krynek

V centru Brna v ulici Beethovenova stojí od roku 1925 budova, která byla původně postavena jako Česká banka Union. Po válce v roce 1950 se zde usídlil Český rozhlas, který zde sídlí dodnes. Památkově chráněná budova prošla kompletní rekonstrukcí a obnovou a to architektury budovy i interiérů včetně všech studií. Obnoven byl původní lesk tehdejší doby, kde to bylo možné.

„Zásadním přínosem rekonstrukce objektu je především její památková obnova. Největší pozornost byla však věnována restaurování původních řemeslných prvků. Byla provedena repase zachovaných kování na dveřích, oknech a výplních světlíku, chybějící kování byla vyrobena v kopii,“ uvádí architekt Miloš Klement z ateliéru Tišnovka, který za rekonstrukcí stojí.

„Zvláštní kapitolou je zachování a restaurování kamenných prvků v interiéru – ve vstupních halách přízemí a mezipatra, a také na fasádě a vstupu do objektu. V našem případě je to mimořádně zachovaný doklad noblesy architektury první republiky. V interiéru se jedná o podlahy, schodiště, obklady stěn a lisény, které byly vytvořeny z různých druhů barevných mramorů,“ dodává.

Mimo obnovy interiérů a exteriéru budovy bylo provedeno mnoho na první pohled neviditelných změn jako od rozvodů po nový kapacitní výtah. Viditelné jsou naopak nové archivy, všechna nahrávací studia nebo zcela nová pobytová terasa na střeše. Celkově je rekonstrukce vzorem v chování se k historickým budovám a jejich obnově do původního stavu, což je samozřejmě velmi náročné především finančně. Projekt se ucházel o Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma Český rozhlasBrno

Foto: Bořivoj Čapák
Zdroj: Ateliér Tišnovka