23. října 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ostravský architektonický Atelier 38 dokončil nové sídlo pro Český rozhlas Olomouc, které vzniklo konverzí původního obchodního domu s nábytkem z roku 1911. Dům zde v obměněné formě sloužil až do přelomu tisíciletí. Nyní byla obnovena jeho původní krása a odhaleny všechny jeho původní prvky včetně prosklené střechy atria.

„Objekt bylo nutno kromě nového provozu přizpůsobit novým statickým, požárním, tepelně technickým a hygienickým normám. V průběhu projektování jsme se úporně snažili zachovat viditelnou nosnou strukturu domu a nezničit celistvost a sošnost centrálního prostoru,“ uvádí architekti s tím, že odhalen byl v přízemí domu také dříve zazděný novověký kamenný vstupní portál.

„Veškeré instalace jsou vedeny viditelně, jsou zkoordinovány a tvoří výtvarně technologický dialog s původní nosnou strukturou, aniž by ji potlačili. Technologie jsou barevnou vrstvou ve striktně monochromatickém prostoru. V maximálně možné míře byl prostor ochozů rozčleněn prosklenými stěnami, aby i nadále volně plynul,“ dodávají.

Nakolik povedená je konverze architektury domu včetně otevřenosti atria a propojení vstupu s ulicí, o to méně je možné vychválit interiérové řešení, které by si zasloužilo mnohem citlivější a útulnější řešení. I když snaha se popřít nedá působí výsledek velmi chladně a neosobně. Možná nejsou nafoceny jen všechny části domu, ale posezení ve vstupu domu natož konferenční místnost bohužel nepůsobí nijak příjemným dojmem. Přitom by stačilo tak málo třeba ve volbě nábytku a svítidel.

Čtěte další články na téma konverzeČeský rozhlas

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Atelier 38