6. března 2010 –– média –– Eva Švrčková

Aniž si to mnozí plně uvědomují, ke grafickému designu neodmyslitelně patří i typografie. Na její podporu připravilo Slovenské centrum dizajnu výstavu s výstižným názvem Dizajn písma NL/SK, která se zabývá současnými trendy v uvedené profesi. Výstava má mezinárodní ráz a její hlavní náplní je představení diplomových projektů z Královské Akademie v holandském Haagu.

Stěny bratislavské galerie Satelit jsou v těchto dnech ozdobeny stovky znaků, slov a písmen abecedy, různých, dokonale tvarovaných fontů. Výstava je rozdělena do dvou rovin. První seznamuje s diplomovými projekty mezinárodního magisterského studia oboru Type and média Královské Akademie v Haagu. Toto studium je sice jen jednoroční, ovšem natolik kvalitní a nabité, aby zde studenti získali potřebné informace a praktické zručnosti pro profesionální tvorbu nových fontů. Návštěvníci výstavy tak mají možnost porovnat tvorbu studentů z Evropy (Francie, Německo, Itálie, Slovensko), Ameriky, Asie nebo Austrálie a posoudit, jestli rozdílná národnost a kultura ovlivňuje charakter písma.

Druhá část blíže představuje tvorbu slovenských designérů, včetně konkrétnějších ukázek možností navrhování písma. Výstavu se nachází v Bratislavské galerii Satelit v ulici Dobrovičova 3 a potrvá do 14. března. Magisterské studium na holandské Královské Akademii absolvovali rovněž dva mladí designeři Ján Filípek a Ondrej Jób. Ján Filípek poskytl krátký rozhovor na téma design písma jeho tvorbu.

Kde se v tobě vzala záliba v písmu?
Asi to byla jen náhoda, že sem si vybral design písma. Náhoda však nebyla to, jak sem se k němu dopracoval. Od navštěvování základní umělecké školy až po studium grafického designu, vzdělání spojené s celkově dobrou dávkou trpělivosti a záliba v technických věcech. Potom mě ještě baví překonávat celý proces výroby a dopracování se k finálnímu výsledku fontu (i když to pro některé může znít zvláštně, že je to zábavné, protože zábava se v naší kultuře chápe jinak). Plus potřeba seberealizace spojená s chtěním tvořit další fonty.

Proč sis po ukončení VŠVU vybral studium na Královské Akademii v Haagu?
O královské akademii sem se začal zajímat už 3 roky před ukončením studia na základě doporučení různých známých, takže sem předpokládal, že studium Type and Media bude dobré. Během prvních třech měsíců sem ale pochopil, že je to mnohem lepší než sem předpokládal. Je to jedna z mála škol, kde se design písma vyučuje jako samostatný odbor.

V čem spočívá systém výuky oboru Type and média na Královske Akademii? Třeba v porovnání s VŠVU.
Studium trvá jeden rok. Je rozdělené na dvě části. V prvním semestru dostanou studenti teoreticko-praktický základ, v druhém semestru pracují na diplomovém písmu – vlastním projektu. Jiný přístup je ve výuce. Namísto ateliéru vedeného jednou osobou se během týdne prostřídá několik profesorů. Ani jeden z vyučovacích předmětů bych neoznačil jako hlavní. I diplomovou práci jsme konzultovali každý týden s vícero stálými a hostujícími pedagogy. Po celý roka se prostřídalo 12 profesorů.

Vytvoření nového fontu asi nebude žádná hračka, dá se tato profese tady vůbec dobře uplatnit? Je o ni zájem?
Vytvářím fonty jako finální produkt a potom je prodávám přes distributory celosvětově. Licence na tyto písma je nevýhradní, takže písmo si může koupit neomezený počet lidí. A samozřejmě, trvá určitý čas, než písmo dokončím a předávat ho můžu až následně. Než budou mýt místní firmy zájem o písma na zakázku (pro zvýraznění a originálnost například jejich jednotného firemního stylu) je podle mě jen otázkou času.

Foto: Slovenské centrum dizajnuEva Švrčková
Zdroj: Ján Filípek