6. dubna 2009 –– média –– Ondřej Krynek

U nakladatelství Slovart vyšla z anglického originálu do češtiny přeložená kniha 1000 Obalový design. Na více jak tři sta stranách představuje ve zvláštně uspořádaných kategoriích ty tvarově a graficky nejlepší produkty světa. Neukazuje jen trendy, ale i inovativní nápady, které dokáží designově nadšeného spotřebitele nalákat.

Obalový design malých a středně velkých výrobku je jeden z nejdůležitějších faktorů, který ve finálním rozhodování působí na samotného zákazníka. Obalový design zasahuje jak tvarové aspekty obalu, tak i jeho grafické zpracování, přičemž samotná kvalita výrobku stojí často daleko v pozadí. Tímto druhem designu se zabývají speciální studia, školy na to mají specializované obory a firmy si najímají jen ty nejlepší, protože vědí jak je obalový design důležitý.

Fenoménem obalového designu se zabývá i čerstvě vyšlá kniha 1000 Obalový design, která je přeložena z anglického originálu 1000 Package Designs. Už ve všeobsahujícím úvodu zazní věta: „Už jste si někdy koupili něco jen proto, že na vás zapůsobil obal? My ano,“ která jasně představuje knihu, jenž je určena pro všechny, kteří dají prvotně na finální estetickou stránku výrobků a kniha tak na ně bude mít blahodárný vliv.

Na 320 stranách bylo vybráno tisíc produktů a skupin produktů, které mají nejlépe reprezentovat stav současného designu obalů. Kniha je po krátkém úvodu dělena do několika kapitol, jenž nejsou naplněny vždy stejným druhem výrobků pro porovnání, jak by se dalo čekat, ale seskupuje obdobné styly a druhy zpracování. Proto jsou různé rubriky zahájeny vždy několika anglickými slovy, které by měly poeticky reklamně nafotografované produkty uvést.

Pokud jste si mysleli, že jste již viděli všechny nejlepší obaly světa, opak je nejspíše pravdou. Kniha opravdu přináší několik set světových produktů, které našinec mohl těžko někde spatřit, či ušel jeho zrakům ve zbožím zahlcených regálech. Závěr je očekávaně věnován seznamu produktů a jejich zařazení do jmenných rukouklienta, designer a art directora.

Publikace není určena jen všem milovníkům krásného produktového designu, ale i samotným designerům k jejich inspiraci.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Slovart