31. října 2009 –– média –– Ondřej Krynek

Grafickému designu dneška je věnována právě vyšlá kniha Regular, kterou vydává německé nakladatelství Gestalten. Na téměř 300 stranách přibližuje trojice autorů nápaditý grafický design současných knih, časopisů, plakátů, letáků, internetových stránek, papírových obalů i venkovní trojrozměrné grafiky.

Grafický design jde pořád a nezadržitelně vpřed. Jeho vývoj v posledních dvaceti letech je umocněn obrovským nástupem dostupných digitálních nástrojů, rozšířeným množstvím použitelných materiálů i inspiračním prolínáním z okolních oborů jako reklama, umění, móda a další. Tím nejlepším grafickým designem z celého světa v současnosti provádí i nově vydaná kniha Regular od nakladatelství Gestalten.

Trojice autorů dala dohromady 288 stran silnou anglicky psanou publikaci, která odráží současné nejvlivnější vizuální počiny. O krátký dvoustránkovou předmluvu se postaral francouzský grafik François Rappo, který přednáší na univerzitě umění a designu v Lausanne. Úvod na čtyřech stranách napsal jeden z autorů Robert Klanten, který se jinak zaměřuje především na typografii. Jeho úvod plynule přechází v samotný obsah knihy, který dopředu není například obsahem nijak viditelně rozdělen.

I přesto je kniha dělena do menších částečně skrytých kapitol. Čtenář tak listováním v knize najde oddíly věnované plakátům, redakčnímu designu, fotografii, geometrii, typografii a dalším, které jsou vždy uvedeny krátkým textem a vybranými příklady. Zbytek je věnován vybraným studiím či jednotlivcům, jejichž historie je vždy krátce přiblížena a představeno je několik jejich nejzdařilejších děl. To, že kvalitní práce nemusí být jen od velkého týmu, dokazuje i nesčetně ukázek od jednotlivců.

Asi nejlépe vystihuje současný grafický směr typografická a redakčně zaměřená část knihy. Ve výběru se objevují desítky až stovky nápaditých, neokoukatelných a jednoduše nepopsatelných prací ať už jde o přebaly knih, plakáty, pozvánky, brožury či celé časopisy a knihy. Zajímavostí je, že až na časopis Domus, není žádný z uvedených příkladů nijak známým či komerčně rozšířeným grafickým počinem a jde spíše o alternativní tvorbu.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Gestalten