9. května 2024 –– události –– Ondřej Krynek

Celkem 33 hřbitovů v Praze změní svůj orientační systém a mobiliář. Bude jednotný a odvíjet se bude od vítězného návrhu vzešlého ze soutěže, kterou vyhrála dvojice Eduard Herrmann a Josef Tomšej. Promyšlený, jednoduchý a nadčasový design zahrnuje nejen všechny myslitelné formy značení, ale také způsoby kotvení nebo mobiliář včetně kohoutu na vodu a stojan na konve.

„Náš záměr byl vytvořit prvky, které nejen, že respektují historii místa, ale zároveň přinášejí čistý estetický dojem,“ řekl designér Eduard Herrmann. „Smrt je téma, které se týká nás všech a hřbitovy v ní doposud plní nezastupitelnou roli, když zprostředkovávají rituál loučení. Byť nás to fascinuje, snažili jsme se k tomu přistoupit s úplnou pokorou. Chceme, aby náš návrh zapadl do prostředí hřbitovů přirozeně a harmonicky,“ dodal druhý z designérů Josef Tomšej.

„Porota oceňuje autorskou originalitu a estetickou jednotu návrhu a vhodné použití materiálu, který koresponduje s tradicí hřbitovů obecně. Jde o graficky čisté řešení, již zdálky je patrná vizuální jednotnost. Návrh bude potřebovat dořešit některé technické detaily, které by mohly ztěžovat údržbu (například uchycení desky ke sloupkům) a důkladně vyřešit spojení prvků. Práce upoutala i svou prezentací a nadstandardní vizuální úpravou portfolia a výkresové dokumentace,“ uvedla porota k vítěznému návrhu.

Čtěte další články na téma mobiliářhřbitov

Foto: Eduard Herrmann a Josef Tomšej
Zdroj: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy