23. dubna 2011 –– móda –– Eva Ječmínková

V konceptech švédské návrhářky Julie Krantz musí jít silné příběhy a vizuální zážitek ruku v ruce. Ve své aktuální kolekci Whiteness velebí skrz kombinaci módy, fotografie a grafického designu hrdinství, odvahu a vnitřní touhu člověka. Výsledkem je série obrazů s bělostnou ženskou postavou ve fiktivním kostýmu protestanta doplněným o texty světových historických milníků.

Dámský dres na americký fotbal s diskofilní obuví nebo sci-fi brnění z jiné dimenze? Kompozice, v celé své komplexnosti pochopitelná až po důkladnějším prozkoumání, může být na první pohled vykládána všelijak. Whiteness (anglicky whiteness – bělost) oslavuje vzpouru proti společenským konvencím, lidová povstání a schopnost některých jedinců sledovat i přes svou zranitelnost vlastní cestu a naslouchat svému svědomí.

Grafika a komentáře k ukrajinské Oranžové revoluci uskutečněné po prezidentských volbách v listopadu 2004, ke stávce žen proti neúnosným pracovním podmínkám v londýnské továrně Bryant a May v roce 1988 či genderová pocta Marie Curie-Skłodowské dokreslují celkový vjem Whiteness, jenž přináší glorifikaci boje za vyšší cíle vedoucího ke změnám s dopady patrnými dodnes.

Krantz není svázaná a omezená pouze na módní linii. Její hlavní potenciál spočívá ve skutečnosti, že se otrocky nevěnuje pouze módě, ale hledá nová schémata v propojení s fotografií či grafikou. Za tímto účelem vytvořila v rámci kolekce Whiteness i Cross-Bearer duo se stylistou a fotografem Garri Frischerem. Jejich společné práce mají vysokou přidanou hodnotu, jak v technickém ztvárnění, tak v myšlenkovém poslání. Jejich úmysl však často nebývá ihned zřejmý, a tak je třeba nechat si čas k zamyšlení. Nejednoduchost a nepřímočarost projektů vyvolává otázky a protikladné názory, což je pro umění, ale i pro jakoukoliv jinou aktivitu, tím zásadním.

Julia Krantz vystudovala oděvní a kostýmový design. Své znalosti obohatila o management a politická, filmová i mediální studia, neboť pro multioborový přístup je důležitý široký vědní rozhled. Mladá autorka přikládá značný důraz přeshraniční kooperaci, ve které vidí největší prostor pro rozvoj. Hledá interakci a dialog, motivuje se sdílením osobních názorů i ideí ukrytých v produktech a procesech jiných designérů. Věří v sílu interdisciplinárních týmů, doufá v kolektivní myšlenku generace a raduje se z tvůrčích experimentů. Její díla, ať už inspirovaná folklorem nebo anatomií lidského těla, mají příběh. A nejen proto o ní ještě zcela jistě uslyšíme.

Foto a zdroj: Julia Krantz