28. ledna 2022 –– produkty –– Ondřej Krynek

Produktová designérka Lenka Záhorková, která se věnuje především tvorbě z porcelánu, navrhla kolekci talířů nazvanou Mnemosyne. Jednotlivé talíře mají klasický kulatý tvar, subtilní okraj a výraznou strukturu, která je originálním otiskem místa nebo vzpomínek. Otisk má podobu připomínající povrchy nerostů.

„Při navštěvování seniorů jsem pozorovala různé nuance vybavování si/zapomínání vzpomínek. Neubránila jsem začít hledat informace o selektivní paměti a jak tyto procesy fungují. Kolekce je pro mě vlastně průvodcem v hledání odpovědí na tyto otázky spojené s pamětí,“ říká designérka Lenka Záhorková, která se do podvědomí veřejnosti dostala kolekcí talířů Tak to bylo.

„Téma vzpomínání mě natolik ovlivnilo, že jsem ho promítla do zcela nové kolekce porcelánových talířů. Teoreticky zkoumá procesy paměti a uchovávání lidských vzpomínek. Abstraktní formou prezentuje procesy jako je záznam/vštěpení informace, selekce, uchování a vybavování (reprodukce) vzpomínky. Nosným prvkem jsou strukturální otisky míst nebo okamžiků, ale jako komunikační médium využívá opět formát porcelánových talířů do kterých jsou otištěny. Momenty jsou zaznamenány a reprodukovány tak, že lehce připomínají zkamenělé struktury,“ dodává.

Čtěte další články na téma porcelán

Foto: Michal Ureš
Zdroj: Lenka Záhorková