3. ledna 2024 –– produkty –– Ondřej Krynek

Každý rok se na světě vyrobí 12 miliard jednorázových RFID čipů, které mají za úkol nejčastěji chránit spotřební zboží před krádeží. Londýnská značka PulpaTronics, která je složená z čerstvých absolventů vysokých škol z Velké Británie, chce tuto zbytečnou ekologickou zátěž pro planetu nahradit papírovou alternativou bez kovů, silikonu a dokonce i klasických čipů.

„Každý rok se v módním průmyslu vyrobí více než 12 miliard štítků RFID pro jednorázové použití. Tyto štítky se skládají z mikročipu a kovové antény, což znamená, že jejich výroba je náročná na zdroje a nákladná. Spotřebitelé navíc nevědomky přispívají ke zvyšování množství elektronického odpadu, protože tyto štítky obvykle končí na skládkách. Společnost PulpaTronics vyvinula papírové tagy RFID bez čipu na bázi uhlíku. Tato inovativní technologie vytváří laserem vodivý obvod přímo na papíře. Zakódovaná informace je uložena v geometrickém vzoru vodivého materiálu, nikoli v mikročipu, což umožňuje méně výrobních kroků a menší spotřebu energie,“ uvádí designéři a vědci, kteří projekt přivedli k životu.

„PulpaTronics minimalizuje emise uhlíku vznikající při výrobě RFID tagů tím, že eliminuje těžbu, extrakci a zpracování kovů, výrobu antén a čipů a většinu dopravy. Tím se roční emise CO2 snižují o 70 %. Zjednodušená výroba také snižuje náklady na polovinu, což nabízí atraktivní alternativu pro podniky, které v současnosti používají čárové kódy. Štítky jsou kompatibilní i se systémy recyklace papíru, což umožňuje oběhové hospodářství. Před kompostováním je lze recyklovat až 6-7krát, čímž se dosáhne minimálních celkových emisí CO2. Na rozdíl od většiny inovací nevyžaduje přijetí technologie PulpaTronics od uživatelů žádné učení. PulpaTronics umožňuje spotřebitelům bez obav vyhazovat štítky RFID tím, že pomocí symbolu označí jejich recyklovatelnost. Tento symbol také umožňuje maloobchodním společnostem informovat o své oddanosti snižování dopadu na životní prostředí a v budoucnu by mohl vyvolat změnu politiky označování výrobků,“ dodávají k nadějnému projektu změny.

Čtěte další články na téma ekologiepapír

Foto a zdroj: PulpaTronics