4. března 2016 –– produkty –– Tereza Korbelová

Skupina designérů a biologů se ve Slovinsku spojila v rámci projektu Plant Sex Consultancy. Navrhli portfolio produktů pomáhající rostlinám se rozmnožovat. Zaměřují se především na druhy, které ztratily přirozené opylovače či mají jiné problémy související s rozmnožováním.

Aby se větší množství pylu přeneslo z jednoho bramboříku (Cyclamen) na druhý, musel tento rod kooperovat se specifickým druhem včel, které dokázaly třást s rostlinou v určité frekvenci. Tyto včely však vyhynuly a ty současné nejsou schopny dané frekvence dosáhnout. Řešením je přístroj, který senzoricky reaguje na přítomnost opylujícího hmyzu a je schopen rozvibrovat květy bramboříku v dané frekvenci.

Přirozeným opylovačem dosny indické (Canna indica) je kolibřík. Její květy jsou úzké, dlouhé a oranžově zbarvené. V oblastech, kde jsou rostliny opylovány včelami, dochází k problému. Tento hmyz totiž nedokáže oranžovou barvu rozeznat a navíc jsou pro něj květy těžko přístupné. Pomoci včelám i rostlině má malá přistávací plošina, která hmyz láká zářivě žlutou barvou a navíc vzlínáním přesouvá nektar do horní části květu, kde je umístěn pyl.

Toto a další řešení jsou součástí projektu PSX Consultancy, který vznikl ve spolupráci s botanickými zahradami Lublaňské univerzity a Muzea architektury a designu v Lublani. Cílem bylo vytvořit koncept produktů, ležících na pomezí mezi medicínskými nástroji a sexuálními pomůckami. Klientem jsou v tomto případě rostliny. A to jako stacionární objekty, které jsou reprodukčně závislé na něčem, co se pohybuje – větru, hmyzu, atp.

Projekt se snaží upozornit na lidský postoj vůči rostlinné říši, kdy rostliny využíváme, často je sázíme v oblastech, kde nejsou původní, snažíme se maximalizovat naše zisky z rostlinné produkce, ale zároveň je naše znalost jejich přirozeného fungování velmi malá.

Čtěte další články na téma sexrostliny

Foto a zdroj: PSX Consultancy