13. října 2009 –– produkty –– Martina Veverková

Novou pozoruhodně tajemstvím obestřenou kolekci Underground Souvenirs navrhl světoznámý český designér Maxim Velčovský z pražského studia Qubus pro britský obchod Mint. Poprvé byla tato sada vzešlá z vřídel Karlových Varů představena na uplynulé přehlídce London Design Festival 2009 ve Velké Británii.

Nápaditý design celé kolekce Underground Souvenirs  následuje po tématicky blízkém souboru váz s názvem Catastrophe, vypracovaném taktéž pro britský shop Mint. Vázy si ponechávají svůj tradiční tvar, zatímco ve své paměti schválně zapomínají na materiál, z něhož jsou vytvořeny. Pod nánosem prachu a předmětů ztracených a znovunalezených lze pouze hádat jejich původní podobu.

S podobným konceptem pracuje Maxim Velčovský i v již zmiňované nové kolekci Undergrounds Souvenirs. Předměty čistě dekoračního charakteru jsou nahrazeny věcmi běžného denního života. Psací stroj, fotoaparát, svítilna tedy předměty, jichž bychom se museli při jejich používání dotýkat, byly ponechány určitou dobu ve vřídlech Karlových Varů a jejich povrch byl zmineralizován.

Mineralizace povrchu jim tak znovu dokázala navrátit charakter tajemství, jenž nelze odkrýt dotykem, dekonstrukcí či jejich použitím. Přivádí zpět tajemství, kterým jsou všechny předměty zahaleny na počátku svého vzniku, dokud nejsou masově rozšířeny.

Stejně jako u souboru váz Catatrophe ani designovým předmětům z kolekce Undergrounds Souvenirs nelze sejmout pláštík mystična odebráním nánosů vytvořených ať již za pomoci prachu či minerálů. Ležíce metry pod povrchem země či kilometry pod hladinou moří a oceánů se  konzervuje jejich předmětnost či skulpturálnost v hádanku, která v nás budí zvědavost.

Foto a zdroj: Mint