6. října 2009 –– produkty –– Matúš Molnár

Tvořivost polského umělce a designera Bartosze Muchy balancuje na hranici průmyslového a užitého designu. Autor vystupuje proti stereotypům funkcionálnosti dotýkajícím se způsobu bytí v současné společnosti. Jeho podivuhodnou prezentaci můžete vidět na Designbloku v projektu Mléčná dráha v Superstudiu Classic 7.

Projekty a objekty, jejichž podstata je lámání stereotypu poukazuje věda v různých a možných situací, kdy jeden objekt má mnohem víc vlastností. Funkcionalita jeho tvořivých objektu se nedá zapřít Bartoszi Muchovi a to kvůli jeho jedinečnosti, specifičnosti a mnohonásobnému pojmenování věcí v kterých však chybí citelný význam skrytých prvků.

Panu Muchovi celkem příznačně přisluhuje jeho příjmení. Kdybych to měl přirovnat k bytí člověka jako takového, přirovnal bych jeho tvořivé myšlení k určité fázi dne. Před spaním si vyčistíte zuby, umyjete tvář, zhasínáte v koupelně a s pocitem končícího se dne si jdete lehnout do postele. Jste celkem unavení z dne, který jste přežili. A však deset minut po té, co se uložíte do pelechu Vás začne otravovat tvor, který vám znepříjemňuje chvilky pohody a oddychu. Nepříčetně lítá po pokoji a podvědomě vnímáte každý jeden pohyb tohoto tvora.

S Bartoszem Muchou je to na nerozeznání podobné. Rituál před spaním je stejný, jen s tím rozdílem, že nemůžete spát. Je to stav na psychologické oddělení, kde byste křičeli od únavy, odejdi z mé hlavy. Přemýšlíte nad tím, co jste viděli, rozebíráte koncept a celek tvorby tohoto pána. A v hlavě vám víří myšlenky a otázky typu Proč.

Proč člověk, který má jednu z nejlepších uměleckých škol v Polsku zabíjí čas právě s takovou to tvorbou. Proč tato tvorba ještě nezískala uznání ve vyšších kruzích. Proč objekty, které tvoří pan Mucha, nedotáhne do konce a trhá celek (možná je to skrytý záměr, který byl nepochopen). Proč se vrací v tvorbě průmyslového designu do svých a také do celosvětového začátku, které nemají ani náznak retro stylu spíš przní to, co tu bývalo. A proč nenechává spát.

I přes všechny mé výhrady, mi tento člověk, zůstal v rytý do paměti a cítím silný chtíč po tvorbě tohoto pána. Vidím v něm budoucnost a základní zralost budoucí tvorby celé polské generace. Pro mne ano a Amen. Ať žije underground, protože o Bartoszi Muchovi ještě uslyšíme a když ne my, tak naše vnoučata určitě. Na přehlídce Designblok 09 uvidíte kolekci ramínek a nafukovacích předmětů.

Foto: Ondřej Lazar KrynekBartosz Mucha
Zdroj: Bartosz Mucha