27. října 2012 –– technika –– Jakub Sochor

Progresivní automobily bývají považovány za hnací motor pokroku, který se většinou plně promítá do jejich designu. Díky tomu jsou takto koncipované vozy pozoruhodné i dlouhá desetiletí po své premiéře, zvlášť sehrají-li roli v nějakém významném snímku němé éry. Jedním z takových projektů je Rumpler Tropfenwagen, od jehož berlínské premiéry letos uplynulo 91 let.

Vůz byl uveden v roce 1921, tedy v době, kterou nemalou měrou ovlivnil expresionismus a jeho náležitosti. Lze říci, že Tropfenwagen odpovídá době svého vzniku – je dynamický, tvarově velmi progresivní a v mnoha ohledech pokrokový.

Karoserie je aerodynamická, což je patrné na její celkové konstrukci, jež inklinuje ke kapkovému stylu. Ponton je přímo vedený a tvoří podstatnou část designu, jehož tvarovou čistotu zpestřuje přední kruhový světlomet a s ním sousedící boční vystouplá světla zasazená do blatníků. Prosklení tvořené kolmými skly je bohaté a přispívá atypickému ztvárnění celku, který svou pokrokovostí dodnes přitahuje pozornost pozorovatelů.

Automobil disponoval příznivými aerodynamickými vlastnostmi, které demonstruje součinitel odporu vzduchu 0,28. Vzhledem ke konstrukci bylo dosaženo velmi krátkého předního převisu, který dal vyniknout tomu zadnímu.

Jak již bylo řečeno úvodem, Tropfenwagen se objevil v kultovním snímku éry, jíž na poli umění vládl expresionismus, konkrétně ve filmu Metropolis režiséra Fritze Langa. Vůz svým vzezřením dokresloval působivé scenérie města z roku 2026, včetně několika impulsivních scén.

Čtěte všechny články na téma auto

Foto a zdroj: Rumpler