20. března 2022 –– události –– Ondřej Krynek

Čínský umělec, neúnavný aktivista a jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti Aj Wej-wej vystavuje ve vídeňské galerii Albertina Modern. Velká retrospektivní výstava děl z posledních více jak 40 let let má název In Search of Humanity a do 4. září je na ní možné zhlédnout převážně sochy a objekty od důmyslných až po nápadné kýče.

„Již v jeho prvních dílech je patrná vazba na rodnou Čínu, kde jako dítě zažil důsledky kulturní revoluce, když byl jeho otec, velký básník Aj Čching, vyhnán do exilu. Jako mladý muž v newyorské East Village v 80. letech byl svědkem a dokumentátorem tamního protestního hnutí. V Pekingu to bylo bezprostředně po masakru na náměstí Nebeského klidu, na který umělecky reagoval. Jeho vztyčený prostředníček, který vztyčoval ke známým budovám jako reprezentativním objektům moci, čímž vyjadřoval křivdy, se nakonec stal jeho poznávacím znamením,” uvádí kurátoři výstavy z rakouské galerie Albertina.

„Umělec se opakovaně zabývá mocenskými strukturami a mechanismy výkonu moci, ať už jde o ničení kulturních statků jako výraz vlastní nadřazenosti, nebo o manipulaci, cenzuru a dohled ze strany státu. Neustále sleduje, kde vidí ohrožení svobody projevu a lidských práv – od zastrašovacích metod čínské vlády, ohrožení novinářů a politických aktivistů, protestů v Hongkongu a masivních omezení ve Wuhanu během vypuknutí pandemie Coronaviru až po jeho uvěznění v roce 2011,” dodávají k pozadí vzniku jeho děl.

Aj Wej-wej je umělec vyjadřující své pocity i obavy skrze umění a apeluje jím i na ostatní, aby v současné době celosvětových krizí jednali odpovědně každý za sebe. Na výstavě jsou proto vidět jeho sochy, ready made objekty, instalace, fotografie, filmy a další příklady z jeho více jak 40leté práce. Nejvýraznější je rozhodně jeho afmora s logem, dřevěná mapa Číny vypadající jako stolek, mramorové křeslo a kamera, instalace z jízdních kol nebo svítící nápis Fuck.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Aj Wej-wej vystavil v Praze obří instalaci Zákon cesty

Aj Wej-wej vystavil v Praze obří instalaci Zákon cesty

Čtěte další články na téma Aj Wej-Wejvýstava

Foto: Ai Weiwei
Zdroj: Albertina