10. prosince 2022 –– události –– Ondřej Krynek

V londýnském Victoria & Albert Museum probíhá do konce března 2023 výstava OSPAAAL, což je zkratka pro Organizaci solidarity s lidmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V expozici budete moci spatřit na 200 plakátů, které svým revolučním designem dopomohly k revolucím nebo podpoře ve zmíněných oblastech. Vše začíná na Kubě v roce 1959.

„V záři kubánské revoluce v roce 1959 podnítili umělci a designéři na Kubě změnu prostřednictvím odvážného plakátového designu. Zkratka pochází ze španělského názvu skupiny Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina. OSPAAAL byla mezinárodní nevládní organizace založená v roce 1966, která se snažila vést dialog s aktivisty po celém světě a oslovovat je,“ uvádí kurátoři výstavy.

„Rozhodujícím momentem pro vznik OSPAAAL byla Třístranná konference, na které bylo zastoupeno více než 80 zemí globálního Jihu a která se konala v roce 1966 v Havaně na Kubě. Konference byla důležitým mezníkem v nadnárodní politické solidaritě, obhajovala osvobozenecké boje napříč kontinenty a odsoudila imperialismus a kolonialismus,“ dodávají,

Organizace aktivní nejvíce v 60. až 80. letech minulého století netvořila grafiku jen pro nějaké vylepování plakátů, ale jejich díla byla otištěna také v časopisech s desetitisícovými náklady. Plakáty byly nejsilněji vidět v 70. letech, ale na výstavě můžete vidět i nové plakáty z 21. století. Expozice ukazuje, jak je síla grafického designu plakátu důležitá.

Čtěte další články na téma výstavaplakát

Foto a zdroj: Victoria & Albert Museum