15. září 2023 –– události –– Ondřej Krynek

V úterý byla v Pražském domě v Bruselu zahájena výstava Krásná práce, na které se prezentují studenti z Ateliéru produktového designu z pražské UMPRUM. Vybráno bylo devět projektů, na nichž mladí designéři používají stará často zapomenutá řemesla a oživují je v nových formách. Vystaveny jsou objekty na téma jídlo, móda a struktura.

„Práce pro projekt pro nás byla velkou výzvou. Nešlo jen o nastudování řemeslných postupů, přípravu potřebných surovin a zvládnutí technologií. Hledali jsme nové cesty, jak tradiční řemeslo uplatnit v současné době. Pokládali jsme si otázky, jaké má v dnešní společnosti místo. V některých případech jsme zjistili, že se vybraný druh řemesla běžně používáme v jiné formě v modernizované výrobě, nebo jde tradiční postupy obohatit novými technologiemi, tak aby měly šanci v současné konkurenci obstát. Jindy mu stačilo dát srozumitelnější formu pro dnešní společnost a podpořit tak narativ užitečnosti řemesla v dnešní době,“ přibližuje proces tvorby a aplikaci původních řemesel do současnosti jeden z autorů a kurátor výstavy Adam Kvaček.

„V tomto projektu bylo pro studenty zásadní setkání s realitou někdy i zanikajících řemesel a hledání jejich udržitelnosti do budoucna. Povedlo se jim převést techniky do potřeb 21. století. Toho by nikdy nemohli dosáhnout bez možnosti spolupráce s mistry starých technologií, seznámení se s nimi a řemeslem. Díky tomu získali nový pohled na věc a respekt k řemeslu,“ hodnotí přínos této spolupráce s projektem Krásná práce vedoucí ateliéru, designér Michal Froněk.

Čtěte další články na téma výstavaUMPRUM

Foto a zdroj: UMPRUM