7. listopadu 2022 –– události –– Ondřej Krynek

Jen do 26. listopadu je v pražské Galerii 1 otevřena výstava Krásná práce, která se zaměřuje na vyzdvižení českých tradičních řemesel a lidového umění. Letos je představeno na 40 předmětů, které navrhli studenti čtyř českých vysokých škol společně s mistry svých řemesel. Prohlédnout si bude také možné rozmanité kousky, které navrhli slavní čeští designéři jako Liběna Rochová, Jiří Pelcl, Hana Zárubová a dvojice Vrtiška & Žák.

„Oslovili jsme významné české designéry, kteří vytvořili pro řemeslníky návrhy nových výrobků. Když jsem Liběnu, Jiřího, Hanu i Vladimíra a Romana oslovila, všichni nadšeně se spoluprací souhlasili. Chápou to jako gesto podpory českého řemesla. Rádi bychom prezentovali tuto spolupráci především jménem řemeslníků, nesmírně šikovných mužů a žen. Jejich práce bude nyní díky této kooperaci více vidět a přiblíží se mladé generaci,” říká Klára Hegerová, autorka projektu Krásná práce.

„Řemeslo zanikne se starými mistry, pokud nebudou moci svůj um předat pokračovatelům. Proto se k němu snažíme přivádět mladé lidi a přesvědčit je, že současné řemeslo může být vzorem pro nový životní styl návratu k přírodě, potřeby vlastního zakotvení a pocitu hrdosti na naše tradice,” dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Krásná práce