16. září 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Až do konce března 2024 je možné ve slavné Jurkovičově vile navštívit výstavu Samosebou, na které Jakub Berdych Karpelis představuje svou dosavadní i nejnovější tvorbu. V interiéru i exteriéru budovy je možné prohlédnout si nábytek, svítidla, instalace i objekty z různých materiálů od kamene až po sklo. Zajímavá je především interakce s budovou.

„Dušan Samo Jurkovič se do širšího povědomí česky mluvící společnosti zapsal především poté, co v roce 1898 dokončil stavbu jídelny a útulnu na Pustevnách. Josef Merhaut byl Jurkovičovou prací natolik okouzlen, že jej nazval „básníkem dřeva“. Merhaut narážel na Jurkovičův tvůrčí přístup k lidovému stavitelství a práci s ornamentem. Poetický přístup k architektuře Jurkovičovi zůstal, i když se už neuchyloval k folklórní inspiraci a pracoval modernistickými formami architektury. Jurkovič nikdy netíhl k civilnímu provedení stavby. U svých staveb se naopak snažil najít vhodnou paralelu, symboliku, motiv, které by rozšířily působivost a výmluvnost architektury,“ uvádí kurátor výstavy Rostislav Koryčánek.

„Podobně obohacuje médium designu i Jakub Berdych Karpelis, a to s cílem nalezení vhodného způsobu pojmenování stavu nebo komentování situace. Děje se tak často spojováním předmětu s vybraným textem, který danou věc posouvá do nové a nečekané významové roviny, kombinováním předmětů do překvapivých vztahů nebo dotvářením a doplňováním již existujících artefaktů či přírodnin. Tento přístup přetváří užitné vlastnosti použitých předmětů na kontext, který dramatizuje zamýšlené sdělení. Výstava Jakuba Berdycha Karpelise představuje vzletnou, metaforickou či lapidární polohu jeho práce. Prostředí a kontext Jurkovičovy vily by měly napomoci zdůraznit či umocnit motivy, které mohou vstupovat do dialogu s Jurkovičovým dílem,“ dodává.

Jakub Berdych je spolu s Maximem Velčovským spoluzakladatelem studia Qubus, pod kterým od začátku tvoří. Na svém kontě má krom instalací a čistě uměleckých jedinečných objektů také řadu drobnějších prací produkovaných často v omezených sériích. Jedná se o vázy, dózy, šálky, svíčky, ale také křišťálové lustry nebo nápojové sklo. Spolupracuje i s předními českými značkami jako například Lasvit.

Čtěte další články na téma výstavaJakub Berdych

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně