26. září 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Až do 10. listopadu je možné v pražské Galerii Kuzebauch navštívit výstavu The Bloom of Bones, na které designér a výtvarník Tadeáš Podracký představuje svou tvorbu z posledního období. Jedná se o sochy či plastiky vyrobené ze dřeva, které připomínají kosti s květinovým motivem. Takto rozkvétající objekty působí tajemným dojmem od svého původu až po svůj význam.

„Ve výstavě The Bloom of Bones Tadeáš Podracký zkoumá, jak hybridizace rituálů tradiční lidové kultury, které jsou historicky spojené s pohanskými a křesťanskými mytologiemi a jejich performování v urbanizovaném kontextu města, protínají identitu utvářenou současnou materiální kulturou. Experimentováním s narativním potenciálem mýtu, jako média pro stálejší sepětí objektu s člověkem, vytvořil sérii pěti nových prací, které představují alternativní pohled na lidské prostředí. Převážně zkoumá, jak nové současné mytologie a artefakty dokáží posílit zakořeněnost, propojení a sounáležitost jako výsledek výměny mezi předměty a lidmi,“ uvádí kurátor výstavy Ján Gajdůšek.

„Hlavním motivem, od kterého se celá výstava odvíjí, je skulpturální reliéf představující personifikaci smrti v podobě kostry, která se obrozuje a obrůstá lidskými a florálními detaily. Tento přerod propojuje celou výstavu a prochází autorsky pojatými předměty denní spotřeby, kde detaily lidské anatomie prorůstají do organických botanických prvků a tím mažou hranice mezi živoucím tělem a neživým objektem. V galerijním prostoru Podracký vytváří prostředí, kde nastiňuje možnost intimního propojení předmětů s lidmi a snaží se představit jiné chápání toho, jak tyto artefakty ovlivňují své okolí, včetně jejich schopnosti vytvářet a prohlubovat situace a společenské vazby,“ dodává s tím, že některé plastiky mají výšku až dva metry.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Kratochvílová a Podracký vystavili nevšední objekty

Kratochvílová a Podracký vystavili nevšední objekty

Čtěte další články na téma výstavaTadeáš Podracký

Foto: František Svatoš a Tomáš Brabec
Zdroj: Galerie Kuzebauch