3. listopadu 2023 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii UM byla zahájena výstava Abcd s podtitulem Česká funkcionalistická typografie ze sbírky Karla Císaře a studie k reliéfům 2016-2017 Floriana Pumhösla. Až do 2. prosince je možné seznámit se nejvýznamnějšími ukázkami ze sbírky funkcionalistické typografie filozofa, teoretika umění Karla Císaře, který je zároveň pedagogem na UMPRUM.

„Výstava navazuje na skupinovou expozici Obrazy a předobrazy, kterou jsem před deseti lety připravil pro Galerii hlavního města Prahy v prostoru Městské knihovny. Zatímco ale tehdy jsem vztahoval díla čtyř současných zahraničních umělců ke středoevropskému meziválečnému výstavnictví, funkcionalistickému sklářství a surrealistické typografii, v Galerii UM nyní konfrontuji ukázky z vlastní sbírky české funkcionalistické typografie se studiemi k reliéfům 2016/2017 od rakouského umělce Floriana Pumhösla, jednoho z účastníků někdejší přehlídky,“ říká Karel Císař.

„Florian Pumhösl vyšel z redukce funkcionalistické typografie v geometrii kreseb na skle, které byly součástí výstavy documenta 12 v Kasselu v roce 2007. V expozici společně s kresbami byly proto vystaveny i plexisklové boxy s ukázkami časopisu Front. Srovnáme-li jeho kresby z jejich grafickými zdroji, zjistíme, že neodkazují ani tak k textu či ilustraci, ale především k principům rozmístění optických jednotek na stránce. Zdvojená linie černých linek odkazuje k prázdnu, jež oddělovalo sekvenčně snímané záběry letu parašutistů ve zvláštním čísle časopisu Front z roku 1943. Podobně je tomu i v případě konstruktivistické obálky českého typografa Zdeňka Rossmanna, jejíž ukázku Pumhösl užil ve svém reliéfu z roku 2010: hladká plocha obálky představuje nejekonomičtější formu sdělení, kdy je naše pozornost vedena rychle a účelně,“ dodávají zástupci UMPRUM k druhé části výstavy.

Čtěte další články na téma výstavatypografie

Foto a zdroj: UMPRUM