10. dubna 2008 –– události –– Ondřej Krynek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze zahájilo dva měsíce trvající výstavu Christopher Dresser s podtitulem Pionýr moderního designu. Ta reprezentuje širokou škálu produktů, které navrhl jeden z prvních designerů v současném významu tohoto slova.

Angličan Christopher Dresser je považován za nejvýznamnějšího představitele hnutí, které si v druhé polovině devatenáctého století kladlo za cíl pozvednout estetickou úroveň předmětů, které člověka každodenně obklopují.

Dresser oproti ostatním dokázal využít výdobytků moderní techniky a jako jeden z mála nechával své produkty vyrábět v továrnách. Do jeho široké škály záběru navrhování se dostaly interiéry, tapety, bytové textilie, nábytek, nádoby, stolní náčiní a další předměty.

Sám vědecky zkoumal přírodní zákonitosti rostlin tak, aby mohl použít poznané principy při navrhování základních forem a dekorace. Tvar jeho předmětů vždy vycházel z budoucí funkce předmětů u nichž většinou přiznával i zdůrazňoval konstrukční prvky. Z jeho studií je patrný zájem o účel a o co nejpohodlnější užívání.

Výstava s podtitulem Pionýr moderního designu prezentuje desítky nevelkých předmětů denní potřeby, především stolního náčiní a nádob. Na nich je vidět maximální zbavení se dekorace, vyzdvihnutí čistoty a geometrie tvaru. Impozantní jsou tak nejen různé kovové nádoby, sklo kombinované s kovem, ale i svícny, vázy nebo třeba stojánky na topinky.

Nejen na drobné předměty, ale i na ukázku nábytku Christophera Dressera se můžete vidět na výstavě v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, která potrvá do 8. června. Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy se uskuteční 15. dubna.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: UPM