24. června 2010 –– události –– Zuzana Dobrovolná

Po dvou letech bylo opět zahájeno Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010. Letošním  tématem je plakát a firemní, informační i reklamní grafika, která je představena na 600 exponátech od 181 autorů z celého světa. Kromě nich se ale můžete těšit na velmi bohatý program, doprovodné výstavy od zahraničních kurátorů a příjemnou atmosféru budov Moravské galerie.

Jako každý rok byla stanovena mezinárodní porota, která vybírala z více než 3 000 exponátů od 755 autorů. Organizačním výborem byli do mezinárodní poroty obsazeni: Petr Babák (Česká republika), Karel Martens (Nizozemsko), Lizá Ramalho (Portugalsko), Koichi Sato (Japonsko), Paula Scher (USA), Igor Stanisljevic (Chorvatsko), John Walters (Velká Británie) a Alan Záruba (Česká republika). V tomto složení bylo ve dvou kolech vybráno přes 600 exponátů od 181 autorů z 32 zemí.

Hlavní část Bienále najdete v Uměleckoprůmyslovém muzeu a Pražákově paláci. Stěžejní akcí bienále je Soutěžní přehlídka, druhou část tvoří výstava od Ricka Poynora nazvaná Cosi tísnivého s podtitulem Surrealismus a grafický design. Třetí částí je odborné sympozium, kterého se účastní mnoho významných osobností a řada předních designérů.

Soutěžní přehlídka ukazuje nejlepší práce za poslední čtyři roky v kategorii Plakát a Reklamní a informační grafika. Cenu ministra kultury České republiky (Velkou cenu Bienále Brno 2010) získal Cornel Windlin (Švýcarsko). Hlavní cena v kategorii Plakáty získal opět švýcarský umělec Ralph Schraivogel. Japonsko má hned po České Republice nejvíce vystavených prací. Za vytvoření corporate identity (firemního stylu) pro tradiční japonskou pekárnu získal hlavní cenu v kategorii firemní, informační a reklamní grafika Yumiko Yasuda.

Zvláštní ceny dostal Petr Bosák a Robert Jansa za vytvoření nového vizuálního stylu pro Dům umění v Brně, druhou zvláštní cenu dostalo studio Cyan z Německa i Rostislav Vaněk za celoživotní přínos v oboru grafického designu. Velkou osobností se stala i Květa Pacovská, která získala Zvláštní uznání mezinárodní poroty.

Rick Poynor, jako významný britský spisovatel, novinář a kurátor byl přizván, aby jako hlavní osobnost poroty vytvořil výstavu. Ve výsledku dlouhých diskuzí s Moravskou galerií vznikl v Pražákově paláci experiment na téma Cosi tísnivého s podtitulem Surrealismus a grafický design.

„Surrealismus 20. a 30. let minulého století se zaměřoval na literaturu, malbu, fotografii a vytváření uměleckých objektů a vydavatelské počiny hnutí pouze naznačují, jak široce rozvinutý mohl být surrealistický grafický design a typografie,“ uvádí tisková mluvčí galerie Lenka Vodičková. Sám Poynor se vyjadřuje k tomuto spojení s lehkou nejistotou a se vzrušením čeká na ohlasy návštěvníků.

Dalšími výstavami jsou například přehlídka laureáta bienále – portugalská dvojice Artir Rebelo a Lizá Ramalho jako výstava členů poroty; výstava Jana Soplera v cyklu Osobnosti grafického designu. Výstava nezávislých časopisů od roku 1989 nazvaná BigMag nebo Africký pouliční plakát ze sbírky Wolfganga Stäblera. K bienále vyšla i dvojice katalogů. První souhrnný o celém dění ve všech výstavách a druhý k výstavě Surrealismus a grafický design.

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně