14. května 2011 –– události –– Pavel Dvořák

Od 16. do 26. června v Praze podvanácté proběhne Pražské Quadriennale, jenž je nejstarší a největší mezinárodní soutěžní výstavou scénografie a divadelní architektury, která se u nás koná už od roku 1967. Více jak 70 států, přes 600 umělců, víc jak 175 uměleckých škol a doprovodné programy udělají z PQ událost nejen pro odborníky.

Během skoro padesátileté tradice si každé čtyři roky pořádané PQ vybudovalo mezinárodní renomé a hlavní udílená cena Zlatá triga patří k nejprestižnějším světovým oceněním v oboru scénografie. Samotným impulzem pro vznik této přehlídky byly předchozí mezinárodní úspěchy české scénografie na mezinárodních přehlídkách, především pak zlatá medaile z roku 1959 na Bienále v Sao Paolu.

V Sao Paolu byl oceněn František Tröster, který dostal cenu prezidenta Kubitschka za nejlepší zahraniční expozici. V roce 1961 byla udělena Zlatá medaile Josefu Svobodovi a triumf opakoval v roce 1963 Jiří Trnka, který taktéž získal Hlavní cenu prezidenta Goularta. Tehdejší československo si tak přivezlo každý z těchto roků dvě medaile. První dohoda o vzniku přehlídky v Praze pak vznikla při oficiální Československé delegaci v Sao Paoulu v roce 1962 a počítala se střídavým konáním výtvarných přehlídek.

Od roku 1967 tak u nás vzniká mezinárodní přehlídka nebývalých rozměrů, se kterými dosavadní Československo nemělo žádné zkušenosti. Postupně se ovšem ukázalo, že šlo o nápad velmi zdařilý a organizačně zvládnutý i po dění v roce 1968. Pražské Quadriennale se tak stalo jakoby jedním z posledních “ostrůvků svobody” kam se ani komunistická chapadla neodvážila. Bylo tak možné udělit hlavní cenu i západním zemím nehledě na politickou příslušnost. A naopak po roce 1989 získalo hlavní cenu kupříkladu právě Rusko.

Zlatá triga byla udělena v roce 1967 Franci, v roce 1971 poprvé Německo jako tehdejší NDR, v roce 1975 SSSR tedy současné Rusko, v roce 1979 poprvé Velká Británie, v roce 1983 podruhé Německo jako tehdejší NSR, v roce 1987 Spojené státy Americké, v roce 1991 podruhé Velká Británie, v roce 1995 Brazílie, v roce 1999 Česká republika, v roce 2003 potřetí Velká Británie a naposledy v roce 2007 opět Rusko.

O první Zlatou trigu bojovalo 327 scénografů z dvaceti zemí. Cena byla udělena francouzské expozici. Postupně se pak PQ rozrůstalo až do dnešních více jak 70 oficiálních účastí z celého světa. Československo, jakožto pořádající země se pak do roku 1991 klání o ceny neúčastnilo a celorepubliková přehlídka získávala samostatné medaile pro české a slovenské umělce. Od roku 1975 se k hlavní části připojila také soutěžní přehlídka studentů a škol. Dalšími soutěžními sekcemi je pak Kostým a maska a samozřejmě také Divadelní architektura.

PQ je výjimečná akce, která Praze sluší už mnoho let. A to nejen samotnou výstavní části ale životem v celém městě, které právě díky povaze divadelní akce celé jakoby ožívá a raduje se díky mnohým doprovodným akcím. Kupříkladu Scénofest, se jmenuje část Pražského Quadriennale pro studenty, kde mezinárodní umělci vedou workshopy, na něž se stále můžete přihlásit a historicky je veldli například Tadeusz Kantor, David Borovsky, Ralph Koltai, Luciano Damiani, Ming Cho Lee či Achim Freyer.

Čtěte všechny články na téma Pražské Quadriennale

Foto a zdroj: Pražské Quadriennale