1. prosince 2007 –– události –– Ondřej Krynek

Národní galerie v Praze prodloužila až do 13. ledna výstavu Slavné pražské vily, která poprvé pohromadě ukazuje všechny podstatné vily v hlavním městě jako Bílkova vila, Müllerova vila a desítky dalších.

Po nedávném vydání knihy Slavné pražské vily logicky následovalo uvedení doprovodné výstavy, kterou hostuje Národní galerie v jedné ze svých částí. Expozice je bohužel mírně strohá. Stěny jsou hustě zaplněny desítkami panelů, kde každý se detailně věnuje konkrétní vile od architekta, jejího vzniku a podrobnými nákresy až následně po její obyvatele či vlastníky.

Mezi nejzajímavější staveb z poválečného období rozhodně patří Bílkova vila, Kytlicova vila, Mölzerova vila, Sukova vila, Sutnarova vila, Hajnova vila a v neposlední řadě i Müllerova vila, které uchvacují především funkcionalistickým slohem.

Prostor je pak doplněný originálním dobově odlišným nábytkem z nejrůznějších vil. Mezi vším zářilo nejvíce křeslo od Otakara Novotného a sada křeslo a židle od Josefa Chochola. Až na některé vystavené exponáty je kniha bohužel zajímavější.

Fotografie: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Slavné vily